Gümrükler Genel Müdürlügünün "ÖTV Kanununa ekli (I) sayili listenin (A) cetvelinde yer alan esya" Konulu tasarruflu yazisi (85593407/156.01)

Gümrükler Genel Müdürlügünün


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı: 85593407/156.01

Konu: ÖTV

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalat beyannamesinin 45 gün içinde kapanmaması halinde, durumun ilgili vergi dairesine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 Cenap AŞCI

 Bakan a. 

 Genel Müdür

 

 

DAĞITIM

 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc