Ekonomi Bakanliginin "8508 ve 8516 Pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri, buharli ütüler, kahve ve çay yapmaya mahsus cihazlarin ithalatinda uygulanmakta olan gözetim miktarlarinin düsürülmesi hk." konulu Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2013/6)de Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig (22.08.2015 T. 29453 R.G.)

Ekonomi Bakanliginin


8508 ve 8516 Pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri, buharlı ütüler, kahve ve çay yapmaya mahsus cihazların ithalatı - Uğurlu Gümrük Müşavirliği 1987

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

(22.08.2015 T. 29453 R.G.)

 

MADDE 1 – 20/4/2013 tarihli ve 28624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablonun 2, 3, 17 ve 23 nolu satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Sıra No

(İTİP

Eşyanın Tanımı

Birim CİF Kıymet (ABD Dolan/Adet)

2

8508.11.00.00.11

Gerilimi 110 Volt veya daha fazla olanlar

50

3

8508.19.00.00.00

Diğerleri

50

17

8516.40.00.00.11

Buharlı ütüler

25

23

8516.71.00.00.11

Sadece kahve yapmaya mahsus olanlar

20

8516.71.00.00.12

Sadece çay yapmaya mahsus olanlar

32
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) “Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-I, Ek-III, Ek-IV, Ek-V ve Ek-VI’daki Formların eksiksiz bir şekilde doldurulması ve Ek-II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.

(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekteki “Ek-III”, “Ek-IV”, “Ek-V” ve “Ek-VI” eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

                    

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc