Ülkeye Giriste Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (28.08.2015 T. 29459 R.G.) *-Giriste Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (01.01.2016 yürürlük tarihi)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gida__tarim_logo.jpg


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN

HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(28.08.2015 T. 29459 R.G.)

 

MADDE 1 – 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.