Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2010/5)de Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig (28.08.2015 T. 29459 R.G.) - 3918.10.10.00.11 PVC Yer kaplamalari için Brüt 7/USD kg ve 3918.10.90 00.19 Digerleri pozisyonunda yer alan esya için 5/USD kg gözetim kiymetleri getirilmesi hk.(Teblig yayimi tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüge girer.)

Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2010/5)de Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig (28.08.2015 T. 29459 R.G.) - 3918.10.10.00.11 PVC Yer kaplamalari için Brüt 7/USD kg ve 3918.10.90 00.19 Digerleri pozisyonunda yer alan esya için 5/USD kg gözetim kiymetleri getirilmesi hk.(Teblig yayimi tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüge girer.)


 Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 18/6/2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/5)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-I, Ek-III, Ek-IV, Ek-V ve Ek-VI’daki formların eksiksiz bir şekilde doldurulması ve Ek-II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.

(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekteki “Ek-III”, “Ek-IV”, “Ek-V” ve “Ek-VI” eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/6/2010

27615

 

 

Ekleri için tıklayınız.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc