2015/8072 Gümrük ve Ticaret Bakanligi Tasra Teskilati Bünyesinde Yer Alan Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügüne Bagli Olarak Amasya Gümrük Müdürlügü Kurulmasi Hakkinda Karar (28.08.2015 T. 29459 R.G.)

2015/8072  Gümrük ve Ticaret Bakanligi Tasra Teskilati Bünyesinde Yer Alan Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügüne Bagli Olarak Amasya Gümrük Müdürlügü Kurulmasi Hakkinda Karar (28.08.2015 T. 29459 R.G.)


2015/8072  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Bünyesinde Yer Alan Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Bağlı Olarak Amasya Gümrük Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

(28.08.2015 T. 29459 R.G.)

 

Karar Sayısı : 2015/8072

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatı bünyesinde yer alan Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Amasya Gümrük Müdürlüğü kurulması; adı geçen Bakanlığın 21/7/2015 tarihli ve 9242536 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc