Gümrükler Genel Müdürlügünün TASARRUFLU YAZI (20.08.2015/9992059) - Fuar veya Sergilerde Gösterim Amaciyla Geçici Ithali Saglanan Otomobiller

Gümrükler Genel Müdürlügünün TASARRUFLU YAZI (20.08.2015/9992059) - Fuar veya Sergilerde Gösterim Amaciyla Geçici Ithali Saglanan Otomobiller


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 72093537/134.01

Konu : Fuar veya Sergilerde Gösterim Amacıyla

Geçici İthali Sağlanan Otomobiller

 

20.08.2015 / 9992059

DAĞITIM YERLERİNE

 

Sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde gösterime sunulmak üzere geçici ithali sağlanan otomobillerin ithal amaçları dışında kullanıldığı hususunda Bakanlığımızca duyumlar alınmaktadır. Bu itibarla; söz konusu otomobillerin ithal amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı hususunda teyakkuzda bulunulmasını, verilen izin sürelerinin takibini, sürelerin tamamlanması halinde ise yurtdışı edilmelerinin sağlanmasını rica ederim.

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc