Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlügünün "Görgü Raporunun Düzenlenmesi" konulu TASARRUFLU YAZI (31.08.2015/10200106)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 14117770/131.02

Konu : Görgü Raporunun Düzenlenmesi

 

31.08.2015/10200106

........ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

13.08.2013 tarihli 2013/3 sayılı Genelgeyle gümrüksüz satış mağazaları ve depoları hariç olmak üzere gümrük antrepolarının açılması, işletilmesi ve karşılaşılan çeşitli sorunların çözümüne ilişkin olarak yapılacak işlemler düzenlenmiştir.

 

Genel Müdürlüğümüze intikal eden muhtelif işlem dosyalarında, görgü raporlarını düzenleyen heyetin gümrük müdürü veya vekilinin başkanlığında oluşturulmadığı görülmüştür.

 

Mezkur Genelgede görgü raporunun bizzat gümrük müdürü veya vekilinin başkanlık edeceği ve gümrük müdür yardımcısı, gümrük muayene memuru ve gümrük memurundan oluşan heyet marifetiyle hazırlanacağı hususu düzenlenmiş olup görgü raporlarının bahse konu heyet tarafından düzenlemesinde gerekli hassasiyet ve özenin gösterilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ahmet METİN

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

Dağıtım: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

(Kaçkar ve Pamukkale GTBM hariç)