Gümrükler Genel Müdürlügünün " 2013/54 sayili Genelgede Degisiklik Yapilmasina Dair Genelge (Deniz ve Havalimanlarinda Aktarma Islemleri)" konulu 03.09.2015 tarih 2015/20 sayili Genelgesi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 96603261/010.06

Konu : 2013/54 sayılı Genelgede Değişiklik

Yapılmasına Dair Genelge

 

03/09/2015

GENELGE

(2015/…)

 

İlgi: 24.12.2013 tarihli, 2013/54 sayılı Genelge

 

İlgide kayıtlı Genelge’nin 4 üncü paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

"Diğer taraftan, Türkiye Gümrük Bölgesine havayolu ile getirilen ve Gümrük Yönetmeliği’nin 63 üncü maddesi hükümlerine göre özet beyanı verilen eşya için aynı Yönetmeliğin 435 inci maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca, varış yeri ile alıcısının değişmemesi koşuluyla, gümrüğe sunulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, boşaltıldığı havalimanından havayoluyla tekrar Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışında özet beyan aranmayacaktır."

 

Söz konusu Genelge'nin 5 inci paragrafında geçen “24 saat” ibaresi “48 saat” olarak değiştirilmiştir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cemal DERELİ

Bakan a.

Müsteşar V.

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri