Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü: Toplu Teminat Kayit Islemleri konulu 09.09.2015 tarih 10389208 sayili tasarruflu yazisi

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü: Toplu Teminat Kayit Islemleri konulu 09.09.2015 tarih 10389208 sayili tasarruflu yazisi


Toplu Teminat Kayıt İşlemleri - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı :73421605/157

Konu :Toplu Teminat Kayıt İşlemleri

 

09.09.2015 / 10389208

DAĞITIM YERLERİNE

 

Toplu teminat tutarlarının sisteme kaydına ilişkin olarak doğabilecek hataların önüne geçilmesi amacıyla sistemde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

     
 •    Toplu teminat için ilk    defa kayıt yaparken girilen teminat miktarlarının basamaklarında nokta ve    virgül ile ayrılacak, (Örn: 2.768.456,02)
 •    
 •    Girilen miktar    oluşturulan ek alana harf ile de yazılacak, (ikimilyon yediyüzaltmışsekizbin    dörtyüzellialtı TL iki Kuruş)
 •    
 •    Toplu teminat ekranına    firma adına ilk defa teminat mektubu kaydı yapılıyorsa ilgili memur    tarafından firmanın vergi numarası ile kayıt yapıldıktan sonra 16 haneli    dosya kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak yaratılacak ancak    otomatik olarak sistem tarafından bloke konulduğu için yeni yaratılan teminat    kullanıma açık olmayacak,
 •    
 •    İdare amirince bloke    kaldırılması işlemi yapıldıktan sonra teminat kullanıma açılmış olacak,
 •    
 •    Eğer varolan bir dosya    numarasına yeni bir teminat mektubu ilave edilecek ya da bir teminat mektubu    üzerinde güncelleme yapılacak ise idare amiri tarafından bir talep girilmesi    gerekmekte olup bu talep "TCGB Memur İşlemleri" altında bulunan "Beyanname    Düzeltme/İptal/Statü değişikliği/Teminat Talepleri" menüsünden yapılacak,
 •    
 •    Talep aşamasında idare    amirince "Beyan Tipi" alanına "Teminat" seçeneği seçilerek "Teminat No"    alanına 16 haneli teminat dosya numarası, "Teminat Tutarı" alanına ise    teminat mektubu miktarı yazılacaktır. İdare amiri tarafından yazılan teminat    tutarında ilgili memurca değişiklik yapılamayacaktır.

 

Söz konusu düzenlemeler uyarınca işlem yapılması hususunda bilgilerini/gereğini arz/rica ederim.

 

H.Hasan Murat ÖZSOY

Genel Müdür

 

DAĞITIM:

Gereği: Bilgi:                                                 Bilgi

Batı Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü  Gümrükler Genel Müdürlüğü

Batı Marmara Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Doğu Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Doğu Anadolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Karadeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Marmara Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Ege Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Fırat Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Gap Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İpekyolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İstanbul Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Anadolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Karadeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Trakya Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Uludağ Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Gürbulak Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc