Gümrükler Genel Müdürlügünün " Gümrük Yetkililerince CITES Belgesindeki Ilgili Bölümün Onaylanmasi Hakinda" konulu tasarruflu yazisi

Gümrükler Genel Müdürlügünün


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Say: 20117910/724.01.02

Konu: Gümrük Yetkililerince CITES Belgesindeki İlgili Bölümün Onaylanması Hakkında


DAĞITIM YERLERİNE

 

Bilindiği üzere, CITES Sözleşmesi gereğince zorunlu olan CITES Belgesi, 27.12.2001 tarihli, 24623 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "CITES Sözleşmesinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik"in I, II ve IIIsayılı listelerinde yer alan bir türe ait ithalat ihracat, yeniden ihracat ve denizden giriş işlemlerinde, CITES Yönetim Mercileri tarafından düzenlenen, bu kapsamda yapılan işlemler esnasında taraf devletlerin yönetim mercileri ve gümrük idarelerince aranan bir formdur. Bu itibarla, CITES Sözleşmesi gereği, firmaların ithalat ya da ihracat işlemleri sırasında CITES Belgesi'ni ilgili gümrük müdürlüğüne sunması zorunludur.

Konuyla ilgili olarak, Orman ve Su İşleri Bakanlığından alınan 15.09.2015 tarihli, 191662 sayılı yazıda;

1.CITES kapsamı eşya sevkiyatını inceleyen gümrük yetkilisi tarafından, gerçek anlamda ithalat ya da ihracatı yapılan miktarların fiziki muayenesinin yapılarak, CITES Belgesi'ndeki '14' numaralı bölüme işlenmesinin, şayet nakliyat yöntemi, nakliye senedi veya havayolu senedini gerektiriyorsa bunlardan birisinin numarasının yazılmasının ve tarih, kaşe, imza ile resmi onayının yapılmasının gerektiği,

2.Aksi takdirde, CITES Belgesi'nin eksik işlem nedeniyle geçerli olmadığı ve bu nedenle firmaların, Sözleşme gereği yapmaları gereken diğer işlemler sırasında sorun yaşadıkları, giriş-çıkış yapacakları ülkenin gümrük noktalarında belgelerin geçersiz sayıldığı ve yabani hayvan ve bitki tür, parça ve türevlerinin sınırdan ülke içerisine alınmadığı belirtilerek,

3.CITES'e tabi türlerin ithalatı ya da ihracatı sırasında sevkiyatı inceleyen ilgili gümrük yetkilisi tarafından fiziki muayenenin (sayım) yapılarak CITES Belgesi üzerindeki '14' numaralı bölümün eksiksiz doldurularak onayının yapılması hususuna azami dikkat gösterilmesi gerektiği,

Bildirilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Münir UĞUZ

 

Bakan a.

 

Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM :

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc