Gümrükler Genel Müdürlügünün "2010/6 sayili Genelge’de Degisiklik Yapilmasina Dair Genelge" hk. konulu 9.10.2015/2015-21 sayili Genelgesi

Gümrükler Genel Müdürlügünün


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :41208501/010.06

Konu   :2010/6 sayılı Genelge’de Değişiklik

 Yapılmasına Dair Genelge

 

09.10.2015

GENELGE

(2015/21)

İlgi      :11.02.2010 tarihli ve 2010/6 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelge'nin 5 inci maddesinin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"-Tekstil ve konfeksiyon ürünleri sektöründe, anılan Tebliğ'in 14/1-d maddesi kapsamında eşyanın boyanması ve 14/1-f maddesi kapsamında eşyanın baskı işlemine tabi tutulması faaliyetlerinde azami %3 fire uygulanır, diğer işlemler için fire uygulanmaz. Ancak, deri, tekstil ve konfeksiyon sektöründe mezkur Tebliğin 14/1-ı maddesi kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerde, Ekonomi Bakanlığı'nca düzenlenen İhracat: 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi'nin 8 ve 9 uncu maddelerinde (hammadde-mamul ürün için) belirlenen fire ve ikincil işlem görmüş ürünlere ilişkin azami/asgari oranlar dikkate alınır. "

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  

Cemal DERELİ

Bakan a.

Müsteşar V

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc