Gümrükler Genel Müdürlügünün Genelge No: 2015/22 (21.03 tarifesinde yer alan çesni ve lezzet verici karisimlar ile 33.02 tarifesinde yer alan ve esasi koku veren maddelerin siniflandirilmasi)

Gümrükler Genel Müdürlügünün Genelge No: 2015/22 (21.03 tarifesinde yer alan çesni ve lezzet verici karisimlar ile 33.02 tarifesinde yer alan ve esasi koku veren maddelerin siniflandirilmasi)


Genelge No: 2015/22 (21.03 tarifesinde yer alan çeşni ve lezzet verici karışımlar ile 33.02 tarifesinde yer alan ve esası koku veren maddelerin sınıflandırılması)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 17474625/010.06
Konu : Genelge
GENELGE
(2015/22)


İlgi: a) 20.11.2013 tarih ve 2013/47 sayılı Genelge

b) 20.10.2009 tarihli 2009/107 sayılı Genelge

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde 21.03 tarife pozisyonunda yer alan “çeşni ve lezzet verici karışımlar” ile 33.02 tarife pozisyonunda yer alan ve esası “koku veren maddeler” olan karışım ve müstahzarların sınıflandırılmasında iş bu Genelge tarihi itibariyle aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması uygun bulunmuştur. Gümrük Tarife Cetveli 33. fasıl 2 nolu notunda; “33.02 pozisyonundaki "koku veren maddeler" tabiri, sadece 33.01 pozisyonundaki maddeleri, bu maddelerden çıkarılmış bulunan koku verici madde bileşiklerini veya sentez yoluyla elde edilen aromatik ürünleri kapsar.” denilmektedir.

İzahnamenin 33.02 tarife pozisyonu açıklama notlarına bakıldığında; bir veya daha fazla kokulu maddeye (uçucu yağlar, rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilmiş yağ reçineleri veya sentetik aromatik maddeler), bitkisel yağ, dekstroz, nişasta gibi taşıyıcı veya seyrelticinin ilave edilmesi ile oluşan karışımların yanı sıra karışımın esasını koku veren maddeler teşkil etmek şartıyla, seyreltici veya taşıyıcıyla birleşmiş olsun olmasın, alkol içersin içermesin, diğer Fasıllarda (örn. Baharatlar) yer alan maddelerin bir veya daha fazla kokulu madde (uçucu yağlar, reçineler, ekstraksiyonla elde edilmiş yağ reçineleri veya sentetik aromatik maddeler) ile olan karışımlarının yine bu pozisyonda sınıflandırılacağı anlaşılmaktadır.

Buna mukabil, İzahnamenin 21.03 tarife pozisyonu açıklama notlarında; “Bu pozisyon, bazı yemeklere (et, balık, salata, vb.) aroma vermede kullanılmakta olup, genellikle oldukça baharatlı bir karaktere sahip bulunan ve çeşitli katkı maddelerinden (yumurta, sebze, et, meyve, un, nişasta, sıvı yağlar, sirke, şeker, baharat, hardal, aroma vericiler, vb.) oluşan müstahzarları içine almaktadır…” hükmünü amirdir.

Bu çerçevede, içeriğinde 33.01 tarife pozisyonundaki maddeleri veya bu maddelerden elde edilmiş koku verici bileşikleri ya da sentez yoluyla elde edilmiş aromatik ürünleri esas madde olarak bulunduran müstahzarların 33.02 tarife pozisyonunda sınıflandırılması, içeriğinde koku verici maddeler de bulunmakla birlikte esas itibariyle gıdalara çeşni ve lezzet verici olarak kullanılan müstahzarların 21.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılması, müstahzara esas niteliğini veren madde tespit edilemediği durumlarda ise tarifenin 3 (c) genel yorum kuralı uyarınca hareket edilmesi;

Diğer taraftan ekli listede kayıtlı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin olarak iş bu Genelge tarihi itibariyle karşılarında belirtilen sınıflandırma kriterlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

İlgi (a)'da kayıtlı Genelge eki tablonun birinci maddesi yürürlükten kaldırılarak aşağıda yeniden düzenlenmiştir.

12.10.2014 tarihli 29143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) Eki DGÖ Armonize Sistem Komitesinin 53. Dönem Kararları’nın 26 ncı ve müteakip maddelerinde yeniden düzenlenmiş olması nedeniyle uygulama alanı kalmayan ilgi (b)’de kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cemal DERELİ
Bakan a.
Müsteşar V.


Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc