Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügünün "Toplu Teminat Kayit Islemleri" konulu tasarruflu yazisi

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügünün


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı    :73421605/157

Konu   :Toplu Teminat Kayıt İşlemleri

 

 

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :09.09.2015 tarihli ve 73421605-157/00010389208 sayılı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazımız ile toplu teminat kayıt işlemlerine ilişkin olarak elektronik ortamda yapılan düzenlemeler bildirilmişti.

Söz konusu  düzenlemelere ek olarak; Teminat Mektubu Durum Sorgulama Sistemi ile BİLGE Sistemi Toplu Teminat Kayıt Ekranı arasında teminat mektubu bilgilerinin teyit edilmesine yönelik entegrasyon sağlanmıştır.

Bu kapsamda, Toplu Teminat Kayıt Ekranı'nda aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılacaktır;

1- Toplu teminat dosyası oluşturulmasında;

a) "Teminat Mektup No", "Banka Şube Kodu" ve "Tutar" alanları  ilgili memur tarafından doldurulacak,

b) Girilen teminat tutarı ilgili alana harf ile de yazılacak,

c) TMDS Sistemine dahil olmayan bankalara ait şube kodu için önce "Diğer" seçeneği, daha sonra açılan listedeki ilgili şube kodu seçilecek,

ç) TMDS Ekranı'nda yer alan bilgiler ile BİLGE Sistemi'ne kaydedilen teminat bilgileri arasında farklılık olması durumunda işlemlere devam edilemeyecek,

d) Yapılan sorgulama sonucunda "Mektup Riski Devam Ediyor" sonucunun alınması halinde mektup kaydı yapıldıktan sonra 16 haneli dosya kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak yaratılacak ancak otomatik olarak sistem tarafından bloke konulduğu için yeni yaratılan teminat kullanıma açık olmayacak,

e) İdare amirince bloke kaldırma işlemi yapıldıktan sonra teminat kullanıma açılmış olacak,

2- Varolan bir teminat dosyasına  yeni bir teminat mektubu ilave edilmesi ya da bir teminat mektubu üzerinde güncelleme işlemi için ;

a) İdare amiri tarafından bir talep girilmesi gerekmekte olup bu talep "TCGB Memur İşlemleri" altında bulunan "Beyanname Düzeltme/İptal/Statü değişikliği/Teminat Talepleri" menüsünden yapılacak,

b)  Talep aşamasında idare amirince "Beyan Tipi" alanına "Teminat" seçeneği seçilerek "Teminat No" alanına 16 haneli teminat dosya numarası, "Teminat Tutarı" alanına ise teminat mektubu miktarı yazılacaktır. İdare amiri tarafından yazılan  teminat tutarında ilgili memurca değişiklik yapılamayacak,

c) TMDS Ekranı'nda yer alan bilgiler ile BİLGE Sistemi'ne kaydedilen teminat bilgileri arasında farklılık olması durumunda işlemlere devam edilemeyecek,

ç) Sorgulama yapılıp "Mektup Riski Devam Ediyor" sonucunun alınması halinde güncelleme tamamlanabilecek,

3- Varolan bir teminat dosyasına  kayıtlı bir teminat mektubu iade edilecekse idare amirince güncelleme talebi girilecek, idare amirince talep girilirken "Tutar" alanına "0" yazılacak, memur tarafından ilgili mektubun tutarı sıfır olarak güncellenebilecek,

4- Teminat mektuplarının tümü iade edilip teminat kaydına bloke konulacaksa öncelikle ilgili her bir mektubun  tutarı sıfır olarak değiştirilecek sonra da idare amirince  Toplu Teminat Kayıt Ekranı'ndan "Dosya Güncelle" seçeneği ile bloke konacaktır.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

 

 

 

H.Hasan Murat ÖZSOY
Bakan a.
Genel Müdür

 

 

DAĞITIM:       

Gereği:                                                                     Bilgi:

Tüm Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlükleri                  Gümrükler Genel Müdürlüğü

                                                                  Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

                                                                  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

 

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc