Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü: "Yurt Disi Diger" Alani Hakkinda 12.05.2015 tarihli tasarruflu yazisi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı :        73421605/165
Konu :        "Yurt Dışı Diğer" Alanı Hakkında

12.10.2015

GENELGE

(2015/13)

Bilindiği üzere, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülü üzerinde genel ve kalem ekranlarında bulunan finansal bilgilerde; “Fatura”, “Navlun”, “Sigorta” ve “Yurt Dışı Diğer” alanları mevcut bulunmaktadır.

BİLGE Sistemi, teknik olarak gümrük mevzuatı ile dış ticaret ve sair mevzuatın doğru, etkin ve yeknesak olarak uygulanmasında önemli bir araç olarak kullanıldığı kadar, bu sistem vasıtası ile alınan veriler gerek Bakanlığımız birimlerinin, gerekse Bakanlığımız dışındaki kurum ve kuruluşların bilgi talepleri karşılanmakta ve/veya protokol kapsamında veri akışı sağlanmakta ve bu bilgiler üzerinden kararlar alınmakta veya birtakım belgeler verilmektedir.

Bu nedenle, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülü üzerinde “Yurt Dışı Diğer” olarak tanımlanan alana girilecek verilerin etkin kullanılabilmesi amacıyla, bu alan;

-      Komisyon ve Tellaliye

-      Demuraj Giderleri

-      Royalti Lisans

-      Faiz Masrafları

-      Diğer

tanımları ile alt bölümlere ayrılmıştır.

Yükümlülerce ithalat beyannamelerinde beyan edilecek bir yurt dışı diğer tutarının bulunması durumunda, genel ekran/finansal bilgilerde yer alan yurt dışı alanına toplam değer olarak tek bir para cinsinden beyan edilmeye devam edecek olmakla birlikte; kalem ekranında, finansal bilgilerde yer alan yurt dışı alanında yukarıda belirlenmiş alt bölümlerden birine, birkaçına ya da tümüne veri girmek mümkün olacaktır.Kalem/kalemler ekranında yer alan yurt dışı alanlarına girilecek verilerin farklı farklı para cinslerinden oluşması durumunda sistem tarafından T.C. Merkez Bankası döviz satış kurları esas alınmak sureti ile Türk Lirası cinsinden hesaplanarak genel ekranda beyan edilen yurtdışı tutar döviz cinsinden ve Türk Lirası cinsinden ayrı ayrı kalem yurtdışı tutarı olarak gösterilecektir. Kalem/kalemlerde beyan edilecek yurt dışı veriler toplamı genel ekranda beyan edilen tutardan az olamayacaktır.Ayrıca “Diğer” alt bölümüne girilecek verilere ilişkin “Diğer Açıklama” alanına bilgi girilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, ithal eşyasının gümrük kıymetini düzenleyen 4458 sayılı Gümrük Kanununun23-31 ve 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan meri Gümrük Yönetmeliğinin 43-57 nci maddeleri ve bunlara ilişkin Bakanlığımızca çıkarılmış olan alt mevzuat düzenlemeleri kapsamında, gümrük kıymetine girmesi gereken masraf unsurları (fatura, navlun ve sigorta dışındakiler) yukarıda belirtilen yurt dışı diğer alanlarında beyan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, yukarıda belirtilen masraf unsurlarından herhangi birinin mevzuat gereği gümrük kıymetine değil de, ÖTV ve KDV matrahına girmesi gerektiği durumlarda bu masraf unsuru yurtiçi diğer alanında beyan edilmeye devam edilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cemal DERELİ

Bakan a.

Müsteşar V