Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü: Yükümlü Kayit ve Takip Sistemi konulu 19.10.2015/73421605 yazisi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı    :        73421605/161.99

Konu   : Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi

 

19.10.2015/73421605

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi : 09.09.2015 tarihli ve 10410799 sayılı yazımız.

 

Bilindiği üzere, 20.12.2014 tarih ve 29211 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi (Seri No: 1) uyarınca Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine 01.04.2015 tarihinden itibaren kayıtlar yapılmaya başlanılmış olup 18.04.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile sistemin uygulanması 21.12.2015 tarihine ertelenmiştir.

 

Mezkûr Tebliğin "Yükümlü kayıt ve takip sistemine kaydolma ve bilgileri güncel tutma zorunluluğu" başlıklı 4 üncü maddesi hükmü gereği kayıtların ve söz konusu kayıtlara ilişkin onayların 21.12.2015 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir.

 

Bu kapsamda, uygulamaya başladığında sorun yaşanmamasını teminen 15.10.2015 tarihinde Ankara Gümrük Müdürlüğünde YKTS-BILGE Sisteminin entegrasyonun sağlanmasını teminen pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. 21.12.2015 tarihine kadar farklı gümrük müdürlüklerinde pilot uygulama yapılacaktır. Gerek pilot uygulama sonuçlarında gerekse YKTS sistemi üzerinde yapılan sorgulamada büyük sayıda onaylanmamış firma ve vekâlet bulunduğu ve hala sisteme hiç kaydı yapılmamış firmalar bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, gerek pilot uygulamalarda gerekse 21.12.2015 tarihinde uygulama başladığında 21.12.2015 tarihinde uygulama başladığında onaylanmamış firmaların ve müşavirlerin BİLGE sisteminde Detaylı Beyan Modülünde beyanda bulunması mümkün olmayacağından işlemlerin devamı açısından herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla firma ve vekâletlere ilişkin kayıt ve onay işlemlerinin tamamlanmış olması hususunda gereken özenin gösterilerek üyelerinize gerekli duyurunun yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Jale ARSLAN

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

DAĞITIM:

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği

Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği

İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği