Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügünün " Statü Degisikligi ve Stok Güncelleme Talepleri" konulu 26.10.2015 / 11250702 sayili tasarruflu yazisi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 73421605/131.99

Konu : Statü Değişikliği ve Stok Güncelleme Talepleri

 

26.10.2015 / 11250702

DAĞITIM YERLERİNE

 

Bilindiği üzere, beyannamede statü değişikliği ya da stok güncelleme işlemleri sistemde söz konusu beyannamenin ilişkilendirilmiş olduğu TIR karnesi, özet beyan, NCTS beyannamesi ya da diğer bir detaylı beyanda da değişiklik yapılmasına sebep olabilmektedir.

Örnek 1- Bir antrepo beyannamesinde statü değişikliği yapılması söz konusu antrepo beyannamesinden açma yapmış olan ithalat beyannamesinde de statü değişikliği yapılmasını gerektirebilmekte,

Örnek 2- Bir antrepo beyannamesinde stok güncelleme işlemi açma yapılmış olan TIR karnesinde düşüm yapılan miktarda da değişiklik yapılmasını gerektirebilmekte,

Örnek 3- Transit beyanında açma yapılan antrepo beyannamesi değiştirilmek istenildiğinde, hem açma yapılan hem de açma yapılacak olan antrepo beyannamesinin stoklarında değişiklik yapılması gerekmekte,

Örnek 4- Bir ithalat beyannamesinde statü değişikliği yapılması söz konusu beyannamenin ilişkilendirildiği özet beyanın statüsünde de değişiklik yapılmasını gerektirebilmektedir.

Genel Müdürlüğümüze sıklıkla intikal eden statü değişikliği ve stok güncelleme taleplerinde, sadece ilgili beyannamede yapılacak işleme yer verildiği, söz konusu beyanname ile ilişkili diğer beyanlarda yapılması gereken değişiklere yer verilmediği (örneğin antrepo beyannamesi stok güncelleme talebinde, açma işlemi yapılmış olan TIR karnesinde yapılması gereken değişikliğin belirtilmemesi), bu durumun da mükerrer yazışmalara ve dolayısıyla zaman kaybına sebebiyet verdiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, beyannamede statü değişikliği ve stok güncelleme taleplerinin söz konusu beyannamenin ilişkili olduğu ve yapılacak değişiklikten etkilenebilecek diğer tüm beyanlar yönüyle değerlendirilmesi, taleple ilgili olan tüm beyanlarda yapılması istenilen değişikliklerin açık ve tam olarak belirtilmesi ve anılan taleplerde Bölge Müdürlüğü mütalaasına da yer verilmesi hususunda bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

         Rasim KUTLU

         Bakan a.

         Genel Müdür Yrd.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri