Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Islemleri) (Seri No: 97)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Gümrük Islemleri) (Seri No: 133) (11.11.2015 t. 29529 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Islemleri) (Seri No: 97)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Gümrük Islemleri) (Seri No: 133) (11.11.2015 t. 29529 s. R.G.)


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 4/9/2012 tarihli ve 28401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) AB menşeli olmayan ve 70.04 ile 70.05 tarife pozisyonlarında (alt pozisyonlar dahil, 7005.30.00.00.00 GTİP’i hariç) yer alan düz camın serbest dolaşıma giriş işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No.Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1Ankara Gümrük Müdürlüğü
2Kayseri Gümrük Müdürlüğü
3İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü
4Halkalı Gümrük Müdürlüğü
5Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
6Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
7Antalya Gümrük Müdürlüğü
8Mersin Gümrük Müdürlüğü
9Trabzon Gümrük Müdürlüğü
10Dilovası Gümrük Müdürlüğü
11Gemlik Gümrük Müdürlüğü
12Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
13Derince Gümrük Müdürlüğü
14Aksaray Gümrük Müdürlüğü
15Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü
16Bolu Gümrük Müdürlüğü
17Giresun Gümrük Müdürlüğü
18Kütahya Gümrük Müdürlüğü
19Sakarya Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

(1) Avrupa Birliği menşeli olmayan 70.04 ve 70.05 tarife pozisyonlu (alt pozisyonlar dâhil, 7005.30.00.00.00 GTİP’i hariç) düz camın serbest dolaşıma giriş işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.


Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc