Gümrükler Genel Müdürlügünün 13.11.2015 tarihli ve 11709211 sayili yazisi (Yeni Fikri ve Sinai Mülkiyet Haklari Programi.)

Gümrükler Genel Müdürlügünün 13.11.2015 tarihli ve 11709211 sayili yazisi (Yeni Fikri ve Sinai Mülkiyet Haklari Programi.)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 38850468/164
Konu : Yeni Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Programı
 
13.11.2015 / 11709211
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 57 nci maddesi ile Gümrük Yönetmeliği'nin 100 ila 111 inci maddeleri çerçevesinde, fikri ve sınai mülkiyet haklarının (FSMH) gümrük idarelerinde korunabilmesi için Bakanlığımıza (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yapılan başvuruların gümrük müdürlüklerince izlenebildiği ve FSMH kapsamındaki re'sen veya başvuru üzerine gerçekleştirilen durdurma bilgilerinin girildiği "FSMH Programı", 07.10.2009 tarihinden itibaren Bakanlığımız intranet portalı üzerinden kullanılmaktadır.

Bakanlığımıza yapılan FSMH başvurularının gümrük müdürlükleri tarafından daha kolay takip edilmesi ile söz konusu madde kapsamında gümrük işlemleri durdurulan eşyaya ilişkin bilgilerin daha kısa sürede ve daha kolay programa kaydedilmesini sağlamak amacıyla mezkur program revize edilmiştir.

Bu çerçevede, 17.11.2015 tarihinde eski FSMH programı kapatılacak olup, 18.11.2015 tarihi itibarıyla Bakanlığımız intranet portalı Merkez Teşkilatı-Gümrükler Genel Müdürlüğü bölümünde yer alan yeni FSMH programı kullanıma açılacaktır.

Yeni FSMH programına ilişkin hazırlanan kullanım kılavuzu ekte gönderilmiş olup, sahte veya korsan şüphesi ile gümrük işlemleri durdurulan eşyaya ilişkin bilgilerin 18.11.2015 tarihinden itibaren yeni FSMH programına kaydedilmesi ve bu kapsamdaki başvuruların takibi amacıyla söz konusu programın kullanılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 Mustafa GÜMÜŞ
 Bakan a.
 Genel Müdür V.

 

 

EK: 1 adet kılavuz

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

EK: 1 adet kılavuz

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

YENİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI (FSMH) PROGRAMI TAŞRA KULLANIM KILAVUZU

 Bilindiği üzere, Gümrük Kanunu’nun 57. maddesi çerçevesinde fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle gümrük işlemleri durdurulan eşyaya ilişkin bilgiler ve sonraki işlemler, 07.10.2009 tarihinden itibaren Bakanlığımız intranetinden ulaşılan FSMH programına kaydedilmektedir.

FSMH programı, anılan madde kapsamında gümrük işlemleri durdurulan eşyaya ilişkin FSMH haklarının gümrüklerde korunması amacıyla Bakanlığımıza geçerli bir başvuru olup olmadığının sorgulanması, hak sahibi veya temsilcisine ulaşılması ve bu olaylar sonucunun sisteme girilmesi ile firmalar ve eşya ile ilgili detaylı raporların alınmasını sağlamaktadır.

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne yapılan FSMH başvurularının gümrük idareleri tarafından daha kolay takip edilmesi, gerçekleştirilen yakalamalara ilişkin bilgilerin daha kısa sürede, daha kolay bir şekilde programa kaydedilmesini sağlamak amacıyla mezkur program revize edilmiştir.

Bu çerçevede, 17.11.2015 tarihi itibarıyla Bakanlığımız intranetinden erişilmekte olan eski FSMH programı kapatılacak olup, 18.11.2015 tarihinden itibaren intranette Merkez Teşkilatı-Gümrükler Genel Müdürlüğü bölümünde yer alan yeni FSMH programı kullanıma açılacaktır.

Yeni FSMH programına ait Taşra Ekranlarını kullanabilmek için eski programda kullanılmakta olan “Fikri Haklar Yakalama Kullanıcısı” yetkisi kullanılacağından, söz konusu programı kullanacak personelin bu yetkiyle yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca programın kullanılabilmesi için web tarayıcısı dışında başkaca bir programa ihtiyaç bulunmamaktadır.

Yeni FSMH programına ilişkin teknik konularda Bölge Müdürlüklerince iletişime geçilebilecek personel iletişim bilgileri şu şekildedir;

Teknik Konular (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)

Barış BALATACI

Tel : 0312 4491222

E-posta : b.balataci@gtb.gov.tr

Yeni FSMH programının Gümrük Müdürlükleri tarafından kullanılacak Yakalama Menüsü’nün işleyişine ilişkin bilgiler aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

1.BAŞVURU SORGULAMA

Sahte veya korsan şüphesi ile gümrük işlemleri durdurulan eşya için Bakanlığımıza yapılmış geçerli bir başvuru olup olmadığını sorgulamak için yakalama menüsü-sorgulama-başvuru sorgulama işlemi yapılır. Başvuru sorgulama ekranı aşağıdaki gibidir.

 

Başvuru sorgulama ekranı, yukarıda görüldüğü üzere kategorize edilmiş alanlardan oluşmaktadır. Bu alanlar ekranın sağ tarafında yer alan oklara tıklanarak açılıp, kapatılabilir. Yapmak istenilen sorgulama için ilgili kutucuklara bilgileri girip "Ara" tuşuna basıldığında, sorgulama sonuçları ekranın altında listelenir. İlgili kutucuklara yazılan bütün bilgiler birbirine "VE" bağlacı ile bağlanıp arama yapılır. Örneğin; "Hak Sahibinin Adı" kısmına "Mehmet " yazılırsa, hak sahibinin adı "Mehmet " olan sonuçlar listeler. Ancak, buna ilave olarak " Şehir" kısmına "İstanbul " yazılırsa, adı "Mehmet" olan ve şehri "İstanbul" olan kayıtlar listelenir.

Listelenen sonuçların detaylarına bakılmak istenildiğinde, ekranda “İncele” sütununda yer alan yeşil renkli oka tıklanır.

Eşya Markası ile Başvuru Sorgulama:

En çok kullanılan işlem, sahte şüphesi ile durdurulan eşyanın üzerinde yazan markaya ilişkin başvuru sorgulaması işlemidir. Bu durumda, Başvuru sorgulama ekranında “Başvuru Konusu Hak Türü (Eşya Markası)” tıklandığında aşağıdaki ekran açılır:

Bu ekranda, hak türü kısmında “Marka” seçilir; açıklama kısmına aranılan marka ismi yazılır. Örneğin, yukarıdaki ekranda “iphone” markası için yapılan başvurular aranmış olup, sonuçlar ekranın devamında listelenmiştir.

2.YAKALAMA KAYDETME

GK 57. madde kapsamında gümrük işlemleri durdurulan eşyaya ilişkin yakalamaların kaydedilmesinde, aşağıdaki yakalama menüsündeki “yakalama ekle” ekranı kullanılır.

Bu bölümde;

- Eşya Sahibine İlişkin Bilgiler,

- Eşyanın İstikameti,

- Gümrük ve Yapılan İşlem Hakkında Bilgiler ilgili kutucuklara girilir veya seçilir. Bu bilgiler girildikten sonra "İleri" tuşuna basılır.

“İleri” tuşuna basıldığında aşağıdaki ekran açılır.

Bu ekranda,

- Eşya ile ilgili bilgiler,

- Hak sahibine ilişkin bilgiler,

Belirtilen bölümlere yazılır. Yukarıdaki ekranda önemli olan iki bölüm vardır. Bunlardan birincisi "Ürün Bozulabilir Mi" seçeneği, ikincisi ise "Hak Sahibinin Başvurusu Var mı" seçeneğidir. Bu iki bölüm, bir sonraki aşamada firmalara tanınan yasal süreleri etkilemektedir.

Bilgiler girildikten sonra ekranın altında yer alan “Ürün Ekle” tuşuna basılır.

Bu aşamada halen yakalama kaydı tamamlanmamış olup, “Ürün Ekle” tuşundan sonra mutlaka “Kaydet” tuşuna basılması gerekmektedir. Herhangi bir yakalama için birden fazla ürün eklenilmesi gerektiğinde “ürün ekle” tuşu ile gerekli bilgiler girilir ve tamamlandığında “Kaydet” tuşuna basılmalıdır. Son aşamada, “Yakalama kaydınız başarıyla eklenmiştir. Yakalama Listesine Gitmek İçin Tıklayınız.” mesajı görülür. Kaydet tuşuna bastıktan sonra gelen ekran örneği aşağıdadır.

Yakalama Kaydı girildikten sonra yapılması gereken, bu yakalama olayı sonrasında gerçekleştirilen işlemleri FSMH programına girmek olacaktır. Bu işlemi yapmak için yukarıdaki ekranda görülen "Yakalama Listesine Gitmek İçin Tıklayınız " linkini tıklayıp aşağıdaki ekranın açılması gerekmektedir.

Söz konusu ekranda, yapılan yakalama kaydı listede en üst satırda sıralanmıştır. Bu ekran üzerinde; “Takip” tuşu ile yakalama sonrası gerçekleştirilen işlemler kaydedilir, yakalama kaydında veya ürün kaydında herhangi bir değişiklik veya silme işlemi için yukarıdaki ekranda yer alan ilgili yakalama veya ürün no tuşlarına basılır.

Gerçekleştirilen işlemlerin kaydedilmesi için yakalama kaydına ait “Takip” tuşuna basılarak aşağıdaki ekranın açılması gerekmektedir.

Takip ekranında verilen cevaplara göre aşağıdaki sorular sorulacaktır.

- Hak Sahibine Tebliğ Edildi mi?

- Hak Sahibi 3 İş Günü İçerisinde Geçerli Bir Başvuruda Bulundu mu?

- Hak Sahibi 10 İş Günü İçerisinde Yetkili Bir Mahkemeye Dava Açtı ve İhtiyati Tedbir Kararı Alındı mı?

- Hak Sahibi 10 İş Günü Ek Süre İstedi mi?

- Hak Sahibi 10 İş Günü Ek Süre İçerisinde Yetkili Bir Mahkemeye Dava Açtı mı?

- Mahkeme Sonucu Nedir?

- Eşyaya İlişkin Yapılan İşlem Nedir?

Yukarıdaki sorular, ürün kaydındaki bilgilere ve verilmiş olan bir önceki cevaba göre değişik sıralamada sorulacak veya hiç sorulmayacaktır. Bu nedenle, Ürün kaydı sırasında "Ürün Bozulabilirliği ve Hak Sahibinin Başvuru Durumuna" ilişkin önceden yapılan kayıt değiştirilirse, yeniden yukarıdaki sorulara cevap verilmesi gerekecektir. Bu soruların cevabı bir seferde verilemeyeceğinden, söz konusu cevaplar daha sonra Yakalama Menüsü- Sorgulama-Yakalama Listesi ekranından cevaplanabilir. Her sorunun altında bulunan "Bir Önceki Adıma Geri Dön" seçeneği bir önceki sorunun cevabını değiştirmek için kullanılır.

3.YAKALAMA SORGULAMA

Yakalama ve ürün kayıtlarını sorgulayabileceğiniz ekran Yakalama Menüsü-Sorgulama-Yakalama Listesi altında aşağıdaki gibidir.

Yakalama ve ürün sorgulama ekranı “Yakalama”, “Yakalama Ürün”, “Yakalama Takip” isimli kategorize edilmiş alanlardan oluşmaktadır. Bu alanlar ekranın sağ tarafında yer alan oklara tıklanarak açılıp, kapatılabilir. Yapmak istenilen sorgulama için ilgili kutucuklara bilgileri girip "Ara" tuşuna basıldığında, sorgulama sonuçları aşağıdaki örnekte olduğu gibi ekranın altında listelenir.

Yapılan kayıtları görmek için satırların üzerine gelip tıklamanız yeterli olacaktır. Yakalama kaydı için "Yakalama No", Ürün kaydı için "Ürün No" yazılı bölüme tıklamanız gerekmektedir.

4.BLOKELİ BAŞVURULAR

Eski FSMH programından farklı olarak yeni FSMH programına “Bloke Bilgileri” ekranı eklenmiştir. Söz konusu ekran yakalama menüsü-sorgulama bölümü altında yer almaktadır.

Bilindiği üzere, sahte veya korsan şüphesiyle gümrük işlemleri durdurulan eşyaya ilişkin işlemlerin devamı için hak sahibinin Bakanlığımızda geçerli bir başvuruda bulunması gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından kabul edilmiş geçerli başvurulara ilişkin mahkeme kararı gibi istisnai durumlarda geçerli başvurulara bloke konulmaktadır. Bu durumdaki başvurulara, bloke nedenlerine ve ilgili yazılara bloke bilgileri ekranından ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc