Ithalat Rejimi Kararina Ek Karar - 2015/8214 (18.11.2015 t. 29536 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Karar Sayısı : 2015/8214

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/10/2015 tarihli ve 116814 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/11/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR


MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelere ilişkin 3 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılarak gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

G.T.İ.P.MADDE İSMİGÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, EFTAGÜR.B-HER.G.KORED.Ü.
0802.31.00.00.00Kabuklu43,243,2043,243,2
0802.32.00.00.00Kabuksuz43,243,2043,243,2

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.