Gümrükler Genel Müdürlügünün 24.11.2015 tarihli ve 11952086 sayili yazisi (Tasra Teskilati Yazismalarinda dogrudan teftis kurulu ile yazisma yapilamayacagi)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 68866864-663.99
Konu : Taşra Teşkilatı Yazışmaları
 
24.11.2015 / 11952086
DAĞITIM


Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından alınan 24.11.2015 tarihli, 11897491 sayılı yazıda; son zamanlarda bazı taşra birimleri tarafından doğrudan Başkanlıklarına muhatap yazışma yapılmakta olduğu;

Taşra teşkilatından yazılan yazıların, bilgilendirme amacıyla dahi olsa doğrudan Başkanlıkları yerine, gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması amacıyla Genel Müdürlüğümüze gönderilmesinin hem zaman tasarrufu hem de etkin çözüm bulunması; ayrıca Genel Müdürlüğümüzün de yapılan yazışma konusundan ve işlem safahatından bilgi sahibi olunması açısından daha uygun ve yerinde olacağı ifade edilmektedir.

Bilgi edinilmesi ile Bölge Müdürlüğünüz ve bağlantı gümrük idarelerince Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına muhatap olarak hazırlanan yazıların anılan Başkanlığa gönderilmemesi; söz konusu yazıların doğrudan ilgili Genel Müdürlüklere iletilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Mustafa GÜMÜŞ
 Bakan a.
 Genel Müdür V.


DAĞITIM: