Çin menseli 5513, 5514, 5515 ve 5516 GTP yer alan “sentetik veya suni devamsiz liflerden dokunmus mensucat ithalinde nihai gözden geçirme sorusturmasi açildi

small_ekonomi-logo(12)(9).jpg


Çin menşeli  5513, 5514, 5515 ve 5516 GTP yer alan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ithalinde nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

 

Çin menşeli  5513, 5514, 5515 ve 5516 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ithalinde halen uygulanmakta olan. 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2007/10 sayılı Tebliğ çerçevesinde ÇHC menşeli bahse konu ürün için CIF bedelin % 87’si oranında dampinge karşı önlem uygulamakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle yaptığı başvuru sonucu, bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi


Ekonomi Bakanlığı'nın "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ kapsamında; Yerli üreticiler Akben, Akın Tekstil, Almodo Altunlar Tekstil, Arseteks Tekstil, Bakırlar İplik Sanayi, Bossa Ticaret ve Sanayi, Btd Tekstil, Can Tekstil, Kıvanç Tekstil, Kimteks Tekstil, Kipaş Mensucat, Meteks Moda, Oğuz Tekstil, Özdoku Tekstil, Şimşek Tekstil, Tarsus Tekstil, Uğurteks Tekstil ve San. A.Ş. firmasının, Çin menşeli "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat"ın ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebine Bakanlıktan olumlu yanıt verildi. Mevcut uygulamada Çin menşeli bahse konu ürün için CIF bedelin yüzde 87'si oranında dampinge karşı önlem uygulanıyor.

 Ekonomi Bakanlığı, Çin menşeli sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş söz konusu kumaşlar için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını kararlaştırdı.


Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üreticilerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecek. Soruşturmaya taraf ithalatçılar ve yabancı üreticiler kendileri için hazırlanan soru formlarını Ekonomi Bakanlığı'na ait Ticaret Politikası Savunma Araçları internet sayfasında bulabilecek. Ayrıca, ilgili ülkelerdeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla Çin Ankara Büyükelçiliği'ne bildirim yapılacak