Gümrükler Genel Müdürlügünün 14.12.2015 tarihli ve 12402877 sayili yazisi (Düzensiz Göçmenlerin Kullandigi Sisme Botlar)

Gümrükler Genel Müdürlügünün 14.12.2015 tarihli ve 12402877 sayili yazisi (Düzensiz Göçmenlerin Kullandigi Sisme Botlar)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 20117910-315
Konu : Düzensiz Göçmenlerin Kullandığı
Şişme Botlar
14.12.2015 / 12402877
DAĞITIM YERLERİNE


İlgi : Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine muhatap 14.10.2015 tarih ve 11054281 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı konusunda Ekonomi Bakanlığından alınan ve Bakanlığımız kayıtlarına 10.12.2015 tarihinde giren 141067 sayılı yazıda özetle;

"... yazıya konu şişme botların Gezi Tekneleri Yönetmeliği uyarınca Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetleri kapsamında denetlendiği anlaşılmıştır. Mezkur Yönetmelik, AB Teknik Mevzuatı çerçevesinde uyumlaştırılmış yeni yaklaşım direktifleri kapsamında yer aldığından, söz konusu ürünlerin CE işareti taşıması gerekmektedir.

Bakanlığımızca yapılan değerlendirmelere göre, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesinin (1) bendine dayanarak, mezkur ürünlerin ithalat denetimine tabi tutulması uygun görülmüştür. Bu kapsamda söz konusu ürünler CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamında denetime tabi tutulacaktır.

Bahse konu ürünlerin ithalatta ürün güvenliği açısından denetlenebilmesini teminen, gümrük idarelerince mezkur GTİP’ler (8903.10.10.00.00 ve 8903.10.90.00.00) kapsamı ürünlerin Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)’ne yönlendirilmeleri ve TAREKS referans numarası almayan ürünlerin ithaline izin verilmemesi gerekmektedir…” denilmektedir.

Bilgi edinilmesi ve söz konusu yazıda belirtilen şekilde işlem yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.


DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc