Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügünün 14.12.2015 tarihli ve 12419486 sayili yazisi (Tek Pencere Sistemi - GTHB Veterinerlik hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 73421605-106.05
Konu : TPS - GTHB Veterinerlik
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 20 Mart 2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük hizmetlerinde “Tek Pencere” sistemi hakkında 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesinde Tek Pencere.” sisteminin ülkemizde de uygulamaya konulması için yapılacak çalışmaların, sistemin kurulması ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemlerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda yürütülmesinin uygun görüldüğü belirtilmektedir. Tek pencere, ithalat ve ihracat işlemleri için kamu kummlanndan izin ve onay alma zorunluluğu bulunan yükümlülerin, bu yükümlülüklerini bir noktadan başvuru yaparak ve başvurularının yanıtlarını bir noktadan alarak yerine getirmelerini sağlayacak bir sistemdir.

14.12.2015 tarihinde Gıda Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı ile Tek Pencere Sistemi E-Belge aşaması devreye alınacak olup, ilgili Genelge ilişiktedir.

Bilgi alınmasını rica ederim.

 Rasim KUTLU
 Bakan a.
 Genel Müdür Yrd.

Ek:

1 adet Genelge

DAĞITIM: Gümrük Müşavirleri Demekleri