Gümrükler Genel Müdürlügü: Genelge No: 2015/24 (Finansal Kiralama Kapsami Ambulans Helikopterlerin Geçici Ithali hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı: 72093537-010.06.01
Konu: Finansal Kiralama Kapsamı Ambulans Helikopterlerin Geçici İthali
GENELGE
(2015/24)

İlgi: 02/01/2014 tarihli ve 2014/1 sayılı Genelge

İlgide kayıtlı Genelgenin 2 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“2. Finansal Kiralama Yoluyla Geçici İthal Edilen Uçaklar ve Ambulans Helikopterler”

“Özel donanımlı ambulans helikopterlerin finansal kiralama yoluyla geçici ithalatına ilişkin işlemler de bu madde kapsamında yapılır.”

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Cenap AŞCI
 Bakan a.
 Müsteşar