Gümrükler Genel Müdürlügünün 24.12.2015 tarihli ve 12682606 sayili yazisi (Gida Tarim ve Hayvancilik Bakanligi- Aktarma)

Gümrükler Genel Müdürlügünün 24.12.2015 tarihli ve 12682606 sayili yazisi (Gida Tarim ve Hayvancilik Bakanligi- Aktarma)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
 
Sayı : 20117910-622
Konu : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Aktarma
 
24.12.2015 / 12682606
DAĞITIM YERLERİNE

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan 18.12.2015 tarih ve 39765 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Alpay ARAS
 Bakan a.
 Daire Başkanı

EK :1 adet yazı örneği

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı :25298598-305.02.01.02/
Konu :Aktarma
 
18.12.2015 / 39765
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

17 Aralık 2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin "Aktarma" başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; deniz ya da hava yoluyla yetkili bir veteriner sınır kontrol noktasına gelen ancak fiili ithalatı başka bir deniz veya hava veteriner sınır kontrol noktasında yapılması amaçlanan sevkiyatların, aynı limanın veya havalimanının gümrük bölgesi içinde bir uçaktan diğerine ya da bir gemiden diğerine, doğrudan veya merkezi yetkili makam tarafından belirlenen asgari zamandan daha kısa bir zaman için iskeleye veya asfalt piste boşaltıldıktan sonra aktarılması durumunda sevkiyattan sorumlu kişinin giriş veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünü bilgilendirmesi gerektiği belirtilmektedir.

Aynı Yönetmeliğin "Transit" başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; bir ülkeden gelip başka bir ülkeye veya aynı ülkeye ülkemiz toprakları üzerinden gidecek olan sevkiyatların, ürünlerine ithalat yasağı uygulanmayan bir ülkeden gelmesi ve başka bir ülkeye gitmesinin amaçlanması gerektiği, ancak, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde aynı liman veya havalimanındaki gümrüklü saha içerisinde bir uçaktan diğerine veya bir gemiden diğerine ülke içerisinde başka bir duraksama olmayacak şekilde aktarılması söz konusu olduğunda veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünün bu kuralı uygulamayacağı belirtilmektedir.

17 Aralık 2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmeliğin Ek-2'sinde yer alan "Veteriner Giriş Belgesi (VGB)-Ürünler" için notların genel açıklamalarında; bu belgenin, ulusal şartları karşılayan ve serbest dolaşım için sunulan sevkiyatlar, kanalize prosedürüne tabi olacak sevkiyatlar veya ulusal şartları karşılamayan ve aktarma, transit için gönderilen veya serbest bölgeler veya gümrük antrepolarında bulunan veya gemi kumanyacıları için veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne sunulan tüm sevkiyatlar için doldurulacağı belirtilmektedir.

Aynı notların Bölüm 1'de yer alan açıklamalarında ise; "Aktarma" ile ilgili 17. Kutu için, bir sevkiyatın, bu veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde ithal edilmeyeceği ancak ya başka bir veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde ülkeye ithalatı ya da diğer bir ülkeye varışı için başka bir gemi veya uçakta yola devam edeceği durumlarda bu kutunun kullanılması gerektiği, 30. Kutu için, aktarma için kabul edilebilir olduğunda doldurulması, bir sevkiyatın, bu veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde ithal edilmeyeceği ancak ya başka bir veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde ülkeye ithalatı ya da diğer bir ülkeye varışı için başka bir gemi veya uçakta yola devam edeceği durumlarda bu kutunun kullanılması gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda; 21 Aralık 2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik hükümlerine göre ülkeye girişte veteriner kontrollerine tabi olan ürünlerin, deniz ya da hava yoluyla gelen ve ülkeye ithalat için veya başka bir ülkeye transit için amaçlanan sevkiyatlarının aynı liman veya havalimanındaki gümrüklü saha içerisinde bir uçaktan diğerine veya bir gemiden diğerine aktarılması söz konusu olduğunda, bu sevkiyatlar hakkında veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerine bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konu hakkında ilgili Gümrük Müdürlüklerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederim.

 Dr. Süleyman ASLAN
 Bakan.a
 Genel Müdür Yardımcısı

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc