Gümrükler Genel Müdürlügünün 31.12.2015 tarihli ve 12811434 sayili yazisi (LARA Programi)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı :17474625-705.01
Konu : LARA Programı
 
31.12.2015 / 12811434
DAĞITIM YERLERİNE


İlgi: a) 21.08.2015 tarihli ve 10007025 sayılı yazımız, 
b) 24.11.2015 tarihli ve 11942880 sayılı yazımız.

İlgi (a) da kayıtlı yazımız ile “Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yazılımı sürdürülen Laboratuvar Analiz ve Raporlama Programının (LARA), bağlantınız Laboratuvar Müdürlüğünce test edilerek pilot uygulamasının yapılabilmesini teminen laboratuarda görevli (Laboratuvar Müdürü, Kimyager ve Numune kabul memurları) personele “Bilge Kullanıcı Kodu” verilmesi ve test işlemlerine ivedilikle başlanılması gerektiği" Genel Müdürlüğümüzce talimatlandırılmıştır.

Bu itibarla, Bölge Müdürlüğünüz bağlantısı Laboratuvar Müdürlüğünüzce test süreci devam eden Laboratuvar Analiz ve Raporlama Programının (LARA), tabloda ismi belirtilen Gümrük Müdürlüğü ile beraber aşağıda öngörülen program çerçevesinde pilot uygulamaya alınması kararlaştırılmış olup, Bölge Müdürlüğünüz ilgili birimlerinin tarafınızca bilgilendirilerek konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.
 

 Mustafa GÜMÜŞ
 Bakana.
 Genel Müdür V.


Sıra NoLaboratuvar AdıGümrük MüdürlüğüTarih
1Bursa Laboratuvar Müd.Gemlik Gümrük Müd.11.01.2016
2İzmir Laboratuvar Müd.İzmir Gümrük Müd.18 01 2016
3Mersin Laboratuvar Müd.Serbest Bölge Gümrük Müd.25.01.2016