Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügünün Ticari olmayan tasitlar için açilan NCTS beyannamelerinde U-NET islemleri ile ilgili yazisi

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügünün Ticari olmayan tasitlar için açilan NCTS beyannamelerinde U-NET islemleri ile ilgili yazisi


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı: 73421605-703.02
Konu: Ticari olmayan taşıtlar için açılan NCTS beyannamelerinde U-NET işlemleri
 
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, U-NET kayıt ve kontrol işlemlerinin iç gümrüklere aktarılması projesi kapsamında NCTS ile Kara Kapıları Taşıt Takip Programının entegrasyonu gerçekleştirilmiş ve ayrıca verilen her transit beyannamesi için harekette "transit serbest bırakıldı" (REL_TRA) statüye getirilmesi U-NET kayıt işlemlerinin tamamlanması koşuluna bağlanmıştır.

Bununla birlikte, yurtdışında tamir gören ve ithal edilecek parçasının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin tamamlanması veya diğer mevzuat hükümleri uyarınca işlemlerinin gerçekleştirilmesi için bir iç gümrüğe teminat altında sevk edilen ve ticari olmayan bazı araçlar da NCTS kapsamında transit beyannamesine konu edilmektedir.

Bu kapsamda, U-Net işlemlerine tabi olmayan söz konusu araçlar için ulaştırma ekranında yer alan "geçiş sebep kodları" arasına "Yurtdışında tamir gören ticari olmayan binek araçlar" alanı eklenmiştir. Söz konusu seçeneğin ilgili memurca işaretlenmesi sonucunda "Dikkat bu kod sadece yurtdışında tamir görüp teminat altında serbest dolaşıma giriş işlemleri için bir iç gümrüğe sevkedilecek ticari olmayan binek araçlar için kullanılacaktır." uyarısı verilecek ve uyarıya tamam denilmesi ile birlikte söz konusu beyanname "transit serbest bırakıldı" (REL_TRA) statüye gelerek mezkur aracın U-NET işlemleri yapılmaksızın yurda girişi sağlanacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Rasim KUTLU
 Bakan a.
 Genel Müdür Yardımcısı


DAĞITIM:
Doğu Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Anadolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Karadeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Gap Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
İpekyolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Trakya Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Gürbulak Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc