Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlügünün 04.01.2016 tarihli ve 12865377 sayili yazisi (Tasfiye Yönetim Sistemi)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/tasis.jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı :75405048-702
Konu :Tasfiye Yönetim Sistemi
04.01.2016 / 12865377
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 
Tasfiye işletme müdürlükleri ile gümrük müdürlüklerine ait ambarlarda bulunan eşyanın kaydı, çıkışı, stokların takibi ile eşyanın tasfiyesini kapsayan tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılması, yönetilmesi ve kontrol edilmesi amacıyla hazırlanan Tasfiye Yönetim Sistemi (TYS) 01.01.2016 tarihi itibariyle uygulamaya alınmıştır.

Temel olarak ambar-ambarlama/gümrük (ASB)/tasfiye-satış-perakende işlemlerinin yürütüleceği farklı modüllerden oluşan sistemde işlem yapacak personele çalıştığı birimlere uygun profiller tanımlanmış olup eşyanın ambara girişinden çıkışına (imha, satış, tahsis, sahibine iade, tasfiye listesi/TTB düzenleme) kadarki tüm süreçte her profilin farklı bir görevi ve yetkisi bulunmaktadır.

TYS’nin, intranet sayfasında (portalda) yer alan “Merkezi BİLGE” altında BİLGEV3 (http://bilgev3.gtb.gov.tr/Kurulum/) adresinden indirilerek ilgili personel tanımlamalarının yapılması gerekmekte olup TYS’ye ilişkin kullanım kılavuzları ile konuyla ilgili Genel Müdürlük iletişim bilgileri intranette bulunan Genel Müdürlüğümüz sayfasında (http://portal.gtb.gov.tr/Merkez-Teskilati/Tasfiye-Hizmetleri-Genel-Mudurlugu) bulunmaktadır.

Bu çerçevede 01.01.2016 tarihinden itibaren,

1- Antrepo-Ambar Programı üzerinden “Kaçak Ambarı (K)”, “Tasfiye Ambarı (T)”, “Perakende Ambarı (P)”, “Mağaza Cep Ambarı (M)”, “Yolcu Beraberi Eşya Ambarı (Y),” “Geçici Bırakılan Araç Ambarı (N)” ve “Taşıt Üstü-TIR Sahası (S)” kodu verilen ambarlar TYS’de açılmış olup söz konusu ambarlara ilişkin dosyalama ve yazışmalarda ekte gönderilen listede yer alan ambar kodlarının kullanılması,

2- Gümrük veya tasfiye işletme müdürlüklerine ait ambarlardaki (geçici depolama yeri ve antrepolar hariç) ambar kayıtlarının ve diğer işlemlerin TYS üzerinden yapılması, gümrük idaresince işletilen geçici depolama yeri ve antrepolarda BİLGE döküm programları kullanılacak olup yetkilendirme işlemleri tamamlanıncaya kadar mevcut uygulamaya devam edilmesi,

3- 01.01.2016 tarihinden önce ambarlara alınmış ve halen ambarlarda bulunan eşyaya ilişkin bilgilerin 31.03.2016 tarihine kadar TYS’ne girilmesi, söz konusu işlem tamamlanıncaya kadar bahse konu eşyaya ilişkin işlemlerin varsa kullanılmakta olan program üzerinden yürütülmesi,

4- Tasfiye işletme müdürlüklerince işletilen ambarlarda tasfiyelik hale gelen eşyaya ilişkin tasfiye listelerinin TYS üzerinden ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilmesi, gümrük müdürlüğünce de Tespit ve Tahakkuk Belgesi (TTB) düzenlenmesi, TTB’lerin veya gerektiğinde tasfiye listelerinin ilgili tasfiye işletme müdürlüğüne gönderilmesi işlemlerinin TYS üzerinden yapılması, geçici depolama yeri veya antrepo işleticilerinden gelen tasfiye listelerinin ilgili gümrük müdürlüğünce TYS’ye girişinin yapılması,

5- Tasfiye işletme müdürlüğü ile gümrük müdürlüğü arasında TYS’de gerçekleştirilen işlemlere ilişkin gerekli yazışmaların EBYS’den yapılmasına devam edilmesi, TYS’nin elektronik imza entegrasyonu sağlanıncaya ve her halukarda ikinci bir bildirime kadar TYS üzerinden gönderilen TTB’lerin ıslak imzalı örneklerinin yazı ekinde gönderilmesine devam edilmesi ancak TYS üzerinden gönderilmeyen TTB’lerin tasfiye işletme müdürlüklerince işleme konulmayarak ilgili gümrüğe iade edilmesi, tasfiye işletme müdürlüklerince düzenlenen tasfiye listelerinin de TYS üzerinden gönderilmemesi halinde ilgili gümrük müdürlüğünce iade edilmesi,

6- 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenen ve tasfiye işletme müdürlüğünde bulunan ancak henüz tasfiyesi yapılmamış TTB’lerin, tasfiye işletme müdürlüklerince, tasfiye işlemleri yapılmadan önce ve her halukarda 30.06.2016 tarihine kadar TYS’ye işlenmesi,

7- Perakende satış mağazalarında, ambar/reyon/fiyatlama işlemleri TYS’de yapılan eşyanın satış işlemlerinin TYS üzerinden yapılması,

8- TYS’de karşılaşılan sorunların, kullanıcılar tarafından, programda yer alan “destek” bölümünden ivedilikle iletilmesi, sistemin geliştirilmesine yönelik görüşlerin/taleplerin ise Bölge Müdürlüğünüzce gönderilmesi,
9- TYS’de yer alan “Hizmet Tarifesi İşlemleri”nin ikinci bir bildirime kadar kullanılmaması,

Gerekmektedir.

Diğer taraftan, 05-22/10/2015 tarihleri arasında gümrük/tasfiye işletme müdürlükleri personeline eğiticilerin eğitimi kapsamında eğitim verilmiş olup söz konusu eğitimlere 2016 yılında da devam edilecek olmakla birlikte gerek duyulduğu takdirde söz konusu personeliniz tarafından TYS kullanıcılarına yerel düzeyde eğitim verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Harun USLU
Bakan a.
Genel Müdür


Ek-1 : Liste

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

 

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ BÜNYESİNDE FAALİYETTE BULUNAN AMBARLAR

GTBM

    MÜDÜRLÜK                        Gümrük Müdürlüğü(GM)                           Tasfiye İşletme Müd.(TİM)

AMBAR KODU

AMBARIN TÜRÜ       Kaçak (K), Tasfiye(T), Perake. Eşya Amb.(P), Mağaza Cep Amb.(M), Yol.Ber. Eşya Amb.(Y), G.Bır. Araç Amb.(N), TIR Üstü-TIR Sahası(S)

EŞYA

ARAÇ

ADRESİ

UZAKLIĞI

AMBARIN

Kapalı Alanı (m²)

Açık Alanı (m²)

Yarı Açık Alanı (m²)

TOPLAM ALANI (m²)

BATI AKDENİZ

ANTALYA TİM.

K07000001

Kaçak

X

 

Liman Mah. Liman 2 Cad. TMO Yanı Konyaaltı/ANTALYA

0

650

0

0

650

K07000002

Kaçak

 

X

0

0

3.000

0

3.000

T07000001

Tasfiye

X

 

0

150

0

0

150

T07000002

Tasfiye

 

X

0

0

6.240

0

6.240

S07000001

Tır Sahası

X

 

0

0

3.000

0

3.000

N07000001

Geçici bırakılan araç

 

X

0

0

3.000

0

3.000

ANTALYA GM.

Y07000001

Yolcu Beraberi

X

 

Kemer Yolu Üzeri Büyükliman/ANTALYA

1

5

0

0

5

ANTALYA HVL. GM.

Y07000002

Yolcu Beraberi

X

 

Antalya Hvl. Terminal 1

0,6

76

0

0

76

Y07000003

Yolcu Beraberi

X

 

Antalya Hvl. Terminal 2

2,5

61

0

0

61

BODRUM GM.

Y07000004

Yolcu Beraberi

X

 

Bodrum Mendirek Bel.İsk.

0,5

6

0

0

6

Y07000005

Yolcu Beraberi

X

 

Bodrum Yolcu Limanı

1

8

0

0

8

K07000012

Kaçak

X

 

Bodrum Yolcu Limanı

1

16

0

0

16

DALAMAN HVL.

K07000003

Kaçak

X

 

Dalaman Havalimanı  Dalaman/MUĞLA

0

26

0

0

26

Y07000006

Yolcu Beraberi

X

 

0

37

0

0

37

N07000002

Geçici bırakılan araç

 

X

0

0

831

0

831

DATÇA GM.

K07000011

Kaçak

X

 

İskele Mah.Liman Mevkii No:85 Datça/MUĞLA

0

13

0

0

13

Y07000011

Yolcu Beraberi

X

 

0

13

0

0

13

FETHİYE GM.

K07000004

Kaçak

X

 

Karagözler M.F.Çakmak C. 29.S. No:3A/1 Fethiye/MUĞLA

0

15

0

0

15

ALANYA GM.

K07000005

Kaçak

X

 

Çarşı M. İskele C. Alanya Lim.Yol.Sal./ANTALYA

5

12

0

0

12

Y07000007

Yolcu Beraberi

X

 

Çarşı M. İskele C. Alanya Lim.Yol.Sal. ANTALYA

5

4

0

0

4

Y07000008

Yolcu Beraberi

X

 

Gazipaşa Hvl.Yol.Sal. ANT.

50

7

0

0

7

KAŞ GM.    

K07000007

Kaçak

X

 

Kaş Güm.Müd.

0

1

0

0

1

Y07000009

Yolcu Beraberi

X

 

0

1

0

0

1

MİLAS HVL. GM.

K07000009

Kaçak

X

 

Milas Hvl. Güm.Müd. Milas/MUĞLA

0

123

3.762

0

3.885

Y07000010

Yolcu Beraberi

X

 

0

24

0

0

24

N07000003

Geçici bırakılan araç

 

X

 

0

780

3.420

0

4.200

ISPARTA GM.

K07000010

Kaçak

X

 

Davraz M. Divanyolu C. No:102 ISPARTA

0

60

0

0

60

MARMARİS GM.

K07000013

Kaçak

X

 

 

0

86

0

0

86

K07000014

Kaçak

 

X

 

0

0

225

0

225

Y07000014

Yolcu Beraberi

X

 

 

0

14

0

0

14

N07000004

Geçici bırakılan araç

 

X

 

0

0

225

0

225

BATI MARMARA

ÇERKEZKÖY GM.

K59000003

Kaçak

X

 

Çorlu Yolu Üzeri Çerkezköy / TEKİRDAĞ

0

40

0

0

40

ÇORLU HVL. GM.

K59000005

Kaçak 1 No.lu 

X

 

Çorlu Hvl. Güm.Müd. Binası

0

33

0

0

33

K59000006

Kaçak 2 No.lu 

X

 

0

33

0

0

33

K59000007

Kaçak 3 No.lu 

X

 

0

50

0

0

50

TEKİRDAĞ GM.

K59000001

Kaçak

X

 

100. Yıl M. Malkara Yolu Üzeri TEKİRDAĞ

0,1

96

0

0

96

BİGA GM.

K59000002

Kaçak

X

 

Biga Güm.Müd.

0

13

0

0

13

ÇANAKKALE GM.

K59000004

Kaçak

X

 

Çanakkale Güm.Müd.

0

50

0

0

50

DOĞU AKDENİZ

CİLVEGÖZÜ GM.

K31000001

Kaçak

X

 

Cilvegözü Güm.Müd. Sahasında

0

272

0

0

272

K31000002

Kaçak

X

 

 

0

272

0

0

272

K31000003

Kaçak

 

X

 

0

0

1.550

0

1.550

K31000004

Kaçak

 

X

 

0

0

2.500

0

2.500

Y31000001

Yolcu Beraberi

X

 

 

0

272

0

0

272

Y31000002

Yolcu Beraberi

X

 

 

0

272

0

0

272

Y31000006

Yolcu Beraberi

X

 

 

0

235

0

0

235

N31000001

Yolcu Beraberi

 

X

 

0

0

1.550

0

1.550

N31000002

Yolcu Beraberi

 

X

 

0

0

2.500

0

2.500

ANTAKYA GM.

Y31000003

Yolcu Beraberi

X

 

Antakya Hvl. HATAY

12

60

0

0

60

K31000005

Kaçak

X

 

Karaali Beldesi İsk. Yolu 12 km. Antakya/HATAY

0

300

0

0

300

YAYLADAĞI GM.

Y31000004

Yolcu Beraberi

X

 

Çamaltı Mah.Gümrük Sok. T.N.37

0

65

0

0

65

K31000006

Kaçak

X

 

0

38

0

0

38

K31000007

Kaçak

X

 

0

70

0

0

70

K31000008

Kaçak

X

 

0

35

0

0

35

K31000009

Kaçak

 

X

0

0

500

0

500

İSKENDERUN GM.

K31000010

Kaçak

 

X

Çay Mah.Atatürk Bul.Güm.Hiz.Binası Zemin Katı  İSKENDERUN

0

200

0

0

200

Y31000005

Yolcu Beraberi

X

 

2

24

0

0

24

K31000011

Kaçak

X

 

2

700

0

0

700

K31000012

Kaçak

 

X

1

0

2.000

0

2.000

DOĞU ANADOLU

VAN TİM.

K65000001

Kaçak 1 No.lu 

X

 

Özalp Yolu Üzeri TCDD Yanı Gümrük Kompleksi-VAN

0,5

1.000

0

0

1.000

K65000011

Kaçak 2 No.lu 

X

 

0,5

1.180

 

 

1.180

K65000012

Kaçak 3 No.lu 

X

 

0,5

492

 

 

492

ESENDERE GM.

Y65000002

Yolcu Beraberi

X

 

 

 

10

0

0

10

KAPIKÖY GM.

K65000010

Kaçak

X

 

Kapıköy Güm.Müd. (TCDD Gar Sahası)

0

90

0

0

90

Y65000006

Yolcu Beraberi

X

 

 

9

0

0

9

Y65000007

Yolcu Beraberi

X

 

Kapıköy Yolcu Salonu

3

21

0

0

21

GÜRBULAK

GÜRBULAK TİM.

K65000002

Kaçak

X

 

Gürbulak Güm.Müd.

1,0

968

0

0

968

K65000003

Kaçak

X

 

 

1,0

968

0

0

968

Y65000001

Yolcu Beraberi

X

 

 

0,0

85

0

0

85

K65000013

Kaçak

X

 

 

0,0

46

0

0

46

ERZURUM GM.

K65000004

Kaçak

X

 

Gümrük Müdürlüğü Arşivi

0

50

0

0

50

Y65000003

Yolcu Beraberi

X

 

Erzurum Hvl.

15

9

0

0

9

DİLUCU GM.

K65000005

Kaçak

X

 

Dilucu Güm.Müd.

0

24

0

0

24

K65000006

Kaçak

X

 

0

40

0

0

40

K65000007

Kaçak

X

 

0

2.000

0

0

2.000

K65000008

Kaçak

 

X

0

 

8.000

 

8.000

Y65000004

Yolcu Beraberi

X

 

0

20

0

0

20

IĞDIR GM.

K65000014

Kaçak

X

 

 

0

58

0

0

58

K65000015

Kaçak

 

X

0

0

2250

0

2.250

S65000001

Tır/Supalan

 

X

0

0

4.000

0

4.000

TÜRKGÖZÜ GM.

K65000009

Kaçak

X

 

Türkgözü Güm.Müd.

0

136

0

0

136

Y65000005

Yolcu Beraberi

X

 

0

77

0

0

77

DOĞU KARADENİZ

TRABZON TİM.

K61000001

Kaçak

X

 

Liman İçi Gümrük Hizmet Binası Yanı TRABZON

0

75

0

0

75

T61000001

Tasfiye 

X

 

0

60

0

0

60

TRABZON GM.

Y61000001

Yolcu Beraberi

X

 

Trabzon Limanı Yolcu Salonu

0

13

0

0

13

Y61000002

Yolcu Beraberi

X

 

Trabzon HVL. Dış Hatlar Terminali

6

13

0

0

13

Y61000003

Yolcu Beraberi

X

 

 

237

19

0

0

19

SARP GM.

Y61000004

Yolcu Beraberi

X

 

Sarp Güm.Müd.

0

80

0

0

80

Y61000005

Yolcu Beraberi

X

 

0

35

0

0

35

Y61000006

Yolcu Beraberi

X

 

0

35

0

0

35

K61000007

Kaçak

X

 

0

125

 

0

125

K61000008

Kaçak

 

X

0

0

1.450

0

1.450

K61000009

Kaçak

 

X

5

0

2.000

0

2.000

RİZE GM.   

K61000003

Kaçak

X

 

İslampaşa M. Rize Ticaret Borsası

3

250

0

0

250

GİRESUN GM.

K61000004

Kaçak

X

 

Sultan Selim M. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No-9 GİRESUN

0

4

0

0

4

HOPA GM.

K61000005

Kaçak

X

 

Müdürlük Binası

0

275

0

0

275

K61000006

Kaçak

 

X

Park Denizcilik A.Ş. sahası (Gümrüklü Saha)

0

0

200

0

200

DOĞU MARMARA

KOCAELİ TİM.

K41000001

Kaçak

X

 

Müdürlük

0

1000

0

0

1.000

K41000003

Kaçak

 

X

0

0

1000

0

1.000

T41000001

Tasfiye

X

 

0

700

0

0

700

T41000002

Tasfiye

 

X

0

0

1.000

 

1.000

P41000001

Perakende Eşya

X

 

0

500

0

0

500

S41000001

Tır/Supalan

 

X

0

 

14.000

 

14.000

N41000001

Geçici Bırakılan Araç

 

X

0

0

1.000

0

1.000

M41000001

Mağaza Cep Ambarı

X

 

0

50

0

0

50

ZONGULDAK TİM.

K41000004

Kaçak

X

 

Fatih M. Çinili S. No:1 Kozlu/ZONGULDAK

0

1.000

0

0

1.000

K41000005

Kaçak

 

X

0

1.000

0

0

1.000

T41000003

Tasfiye

X

 

0

1.000

0

0

1.000

T41000004

Tasfiye

 

X

0

1.000

0

0

1.000

Y41000001

Yolcu Beraberi

X

 

Liman Sahası

0

4

0

0

4

ZONGULDAK GM.

Y41000002

Yolcu Beraberi

X

 

Zonguldak Hvl.

60

5

0

0

5

KARABÜK GM.

K41000006

Kaçak

X

 

Müdürlük

0

90

0

0

90

KDZ. EREĞLİ GM.

K41000007

Kaçak

X

 

Ereğli Demir ve Çelik T.A.Ş. Sahası

4

20

0

0

20

K41000008

Kaçak

 

X

4

0

69

0

69

BARTIN GM.

K41000010

Kaçak

X

 

Müdürlük

 

6

0

0

6

EGE

İZMİR TİM.

Y35000001

Yolcu Beraberi

X

 

Adnan Menderes Hvl.

5

60

0

0

60

N35000001

Geçici bırakılan araç

 

X

Sevgi Mah. 905 Sokak  No:1 Gaziemir/İZMİR

0

0

1.245

0

1.245

K35000001

Kaçak

X

 

0

511

0

0

511

K35000002

Kaçak

X

 

0

1.050

0

0

1.050

K35000004

Kaçak

 

X

0

0

1.510

0

1.510

T35000001

Tasfiye

 

X

0

0

6.465

0

6.465

T35000002

Tasfiye

X

 

0

840

0

0

840

ALAŞEHİR GM.

K35000005

Kaçak

X

 

Denizli Yolu Alaşehir Tic. Borsası Binası MANİSA

0

6

0

0

6

AYDIN GM.

K35000006

Kaçak

X

 

Ata M. Aydın Tic. Borsası

0

35

0

0

35

K35000007

Kaçak

X

 

0

30

0

0

30

DİKİLİ GM.

K35000008

Kaçak

X

 

Dikili Gümrük Müdürlüğü

0

4

0

0

4

KUŞADASI GM.

K35000009

Kaçak

X

 

Kuşadası Egeport Limanı

0,3

5

0

0

5

Y35000003

Yolcu Beraberi

X

 

0,3

2

0

0

2

UŞAK GM.

K35000010

Kaçak

 

X

Uşak Gümrük Müdürlüğü

0,1

1.280

 

0

1.280

K35000011

Kaçak

X

 

0,1

20

 

0

20

ÇEŞME GM.

K35000012

Kaçak

X

 

Çeşme Gümrük Müdürlüğü

0

13

0

0

13

Y35000004

Yolcu Beraberi

X

 

0

13

0

0

13

K35000014

Kaçak

 

X

2,0

0

700

0

700

DENİZLİ GM.

Y35000005

Yolcu Beraberi

X

 

 

48

24

0

0

24

K35000013

Kaçak

X

 

OSB. 2.Kısım A.Rıza Öztürk C. No:4 Honaz/DENİZLİ

0

67

0

0

67

FIRAT

K.MARAŞ GM.

K44000001

Kaçak

X

 

Şazibey M. Stad C. Kuba Apt. No:8/1 K.MARAŞ

0

60

0

0

60

ELAZIĞ GM.

Y44000001

Yolcu Beraberi

X

 

Elazığ DHMİ

8

20

0

0

20

K44000002

Kaçak

X

 

O.S.B. 6. yol Yazıkonak / ELAZIĞ

0

75

0

0

75

MALATYA GM.

K44000003

Kaçak

X

 

Fırat M. İpek C. Erenler 2 S. MALATYA

0

430

0

0

430

T44000001

Tasfiye

X

 

0

600

0

0

600

Y44000002

Yolcu Beraberi

X

 

Malatya Hvl.

30

5

0

0

5

SİVAS GM.

K44000004

Kaçak

X

 

 

0

11

0

0

11

Y44000003

Yolcu Beraberi

X

 

Sivas Hvl.

30

13

0

0

13

GAP

GAZİANTEP TİM.

K27000001

Kaçak

X

 

Nesimi M. Nesimi Kümeevler No:20 Şehitkamil / GAZİANTEP

0

750

0

0

750

K27000002

Kaçak

X

 

 

0

350

0

0

350

T27000001

Tasfiye

X

 

 

0

350

0

0

350

T27000002

Tasfiye

 

X

 

0

0

300

0

300

N27000002

Geçici Bırakılan Araç

 

X

 

0

0

300

0

300

K27000011

Kaçak

 

X

 

0

0

300

0

300

GAZİANTEP HVL. GM.

Y27000001

Yolcu Beraberi

X

 

Gaziantep Hvl. Güm.Müd.

0,5

8

0

0

8

Y27000002

Yolcu Beraberi

X

 

0,5

8

0

0

8

Y27000003

Yolcu Beraberi

X

 

0,5

40

0

0

40

KARKAMIŞ GM.

K27000004

Kaçak

X

 

Karkamış Güm.Müd.

0

36

0

0

36

Y27000005

Yolcu Beraberi

X

 

0

36

0

0

36

ŞANLIURFA GM.

K27000003

Kaçak

X

 

Bağlarbaşı M. Şehitlik Polis Karakolu Bitişi  Ş.URFA

0

95

0

0

95

Y27000006

Yolcu Beraberi

X

 

DHMİ Hvl. ŞANLIURFA

40

18

0

0

18

ÖNCÜPINAR GM.

K27000006

Kaçak

X

 

Öncüpınar Güm.Müd.

0,1

860

0

0

860

K27000007

Kaçak

 

X

0,2

 

2.016

 

2.016

Y27000007

Yolcu Beraberi

X

 

0,2

820

0

0

820

N27000001

Geçici bırakılan araç

 

X

0,2

 

1.800

 

1.800

AKÇAKALE GM.

K27000008

Kaçak

X

 

Akçakele Güm.Müd.

0

270

0

0

270

Y27000008

Yolcu Beraberi

X

 

0

22

0

0

22

Y27000009

Yolcu Beraberi

X

 

0

20

0

0

20

İSLAHİYE GM.

K27000009

Kaçak

X

 

İslahiye Güm.Müd.

0

370

0

0

370

K27000010

Kaçak

 

X

0

200

300

0

500

Y27000010

Yolcu Beraberi

X

 

0

20

0

0

20

ÇOBANBEY GM.

Y27000011

Yolcu Beraberi

X

 

Çobanbey Tren İst.Binası Elbeyli/KİLİS

0

6

 

 

6

İPEKYOLU

DİYARBAKIR TİM.

K21000001

Kaçak

X

 

Yeni Hizmet Binası Kompleksi  Kayapınar/DİYARBAKIR

0

750

0

0

750

T21000001

Tasfiye

X

 

0

750

0

0

750

K21000002

Kaçak

 

X

0

0

3000

0

3.000

T21000002

Tasfiye

 

X

0

0

3000

0

3.000

N21000001

Geçici bırakılan araç

 

X

0

0

2000

1000

3.000

HABUR TASFİYE İŞL.MD.

K21000003

Kaçak

X

 

Habur Güm.Müd. Silopi/ŞIRNAK

0,3

1.000

0

0

1.000

K21000004

Kaçak

 

X

0,5

0

10.000

0

10.000

Y21000001

Yolcu Beraberi

X

 

0,3

500

0

0

500

T21000004

Tasfiye

X

 

0,3

360

0

0

360

T21000003

Tasfiye

 

X

0,5

0

10.000

0

10.000

İPEKYOLU GM.

K21000008

Kaçak

X

 

 

 

270

0

0

270

NUSAYBİN GM.

K21000005

Kaçak

X

 

Nüsaybin Güm.Müd.

0

500

0

0

500

K21000006

Kaçak

 

X

0,2

0

1.200

0

1.200

Y21000002

Yolcu Beraberi

X

 

0

500

0

0

500

İSTANBUL

BAKIRKÖY TİM.

K34000001

Kaçak

 

X

Bakırköy TİM.

0

0

1.500

0

1.500

T34000007

Tasfiye 

X

 

0

0

66

0

66

K34000002

Kaçak

 

X

İETT Anadolu Garajı Yanı (Erenköy GM.)

50

0

17.000

0

17.000

K34000003

Kaçak

X

 

AHL İç Hatlar Terminali

2

154

0

0

154

T34000002

Tasfiye

 

X

Bakırköy TİM

0

0

400

0

400

T34000004

Tasfiye 

 

X

AHL İç Hatlar Terminali

2

0

100

0

100

T34000008

Tasfiye 

X

 

2

165

0

0

165

Y34000002

Yolcu Beraberi

X

 

2

473

0

0

473

N34000001

Geçici bırakılan araç

 

X

0

0

1.000

0

1.000

ERENKÖY TİM.

T34000001

Tasfiye  

X

 

İETT Anadolu Garajı Yanı Dudullu C. Ataşehir / İSTANBUL

0

3.740

0

1.475

5.215

T34000003

Tasfiye

X

 

0

3.740

0

1.475

5.215

K34000004

Kaçak (1 No.lu)

X

 

0

1.200

0

0

1.200

K34000005

Kaçak (2 No.lu)

X

 

0

1.200

0

0

1.200

K34000009

Kaçak

X

 

0,5

1.000

0

0

1.000

İSTANBUL PER. SATIŞ İŞL. MÜD.

P34000002

Perakende

X

 

Kayışdağı M. Dudullu C. 4/2 Ataşehir/İSTANBUL

0,5

720

0

0

720

M34000001

Mağaza Cep Ambarı

X

 

0,0

1

0

0

1

PENDİK GM.

Y34000003

Yolcu Beraberi

X

 

Pendik Güm.Md. (Konteyner)

0

21

0

0

21

S.GÖKÇEN HVL. GM.

Y34000001

Yolcu Beraberi

X

 

Sabiha Gökçen Hvl. Gelen Yolcu Katı (1)

0,7

111

0

0

111

ORTA AKDENİZ

MERSİN TİM.

K33000001

Kaçak

X

 

Mersin TİM.

0

1.065

0

0

1.065

K33000002

Kaçak

X

 

0

1.065

 

 

1.065

K33000003

Kaçak

 

X

0

 

7.800

 

7.800

T33000001

Tasfiye  

X

 

0

1.065

0

0

1.065

T33000002

Tasfiye  

 

X

0

0

8.500

0

8.500

TAŞUCU GM.

K33000004

Kaçak

X

 

Taşucu Liman Sahası

3

80

0

0

80

K33000007

Kaçak

 

X

SEKA Liman Sahası

3

 

2.000

 

2.000

Y33000001

Yolcu Beraberi

X

 

Taşucu Liman Sahası

3

120

0

0

120

T33000003

Tasfiye

 

X

SEKA Liman Sahası

3

 

2.000

 

2.000

MERSİN Y.SAL. GM.

Y33000002

Yolcu Beraberi

X

 

Mersin Limanı

1,4

50

0

0

50

ADANA GM.

K33000005

Kaçak 

X

 

 

0

653

0

0

653

Y33000003

Yolcu Beraberi

X

 

 

0,4

5

0

0

5

S33000001

TIR/Supalan

 

X

 

0,0

0

1.000

0

1.000

ORTA ANADOLU

ERGAZİ TİM.

K06000001

Kaçak (1 No.lu)

X

 

Şaşmaz  Semti  Bahçekapı M. Okul S. No:7 Etimesgut /ANKARA                    

0,2

728

0

0

728

K06000002

Kaçak (2 No.lu)

X

 

0,2

440

0

0

440

K06000003

Kaçak (3 No.lu)

X

 

0,2

324

0

0

324

K06000004

Kaçak (4 No.lu)

X

 

0,2

156

0

0

156

K06000005

Kaçak (5 No.lu)

X

 

0,2

156

0

0

156

K06000006

Kaçak (6 No.lu)

 

X

0,3

0

7.923

0

7.923

K06000013

Kaçak

 

X

0,1

0

4.220

0

4.220

K06000007

Kaçak (7 No.lu)

X

 

Hvl.içi A kapısı yanı Esenboğa/ANKARA

40,0

120

0

0

120

Y06000001

Yolcu Beraberi

X