Beseri Tibbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (07.01.2016 t. 29586 s. R.G.)

Beseri Tibbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (07.01.2016 t. 29586 s. R.G.)


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

MADDE 1 – 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tıbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri hariç olmak üzere serumlar, radyofarmasötikler ile kişiye özel üretilmiş ilaçlar 30/6/2016 tarihine kadar karekod uygulamasının kapsamı dışındadır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc