Bakanlar Kurulu: 4458 Sayili Gümrük Kanununun Bazi Maddelerinin Uygulanmasi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar - 2015/8352 (09.01.2016 t. 29588 s. R.G.)

Bakanlar Kurulu: 4458 Sayili Gümrük Kanununun Bazi Maddelerinin Uygulanmasi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar - 2015/8352 (09.01.2016 t. 29588 s. R.G.)


Karar Sayısı : 2015/8352

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2/12/2015 tarihli ve 12050726 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 1674131132141167,169195202214215221225 ve 237 nci nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/12/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici ithal eşyasının kayıt işlemi

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Suriye vatandaşları tarafından Suriye’deki olağanüstü durum nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir gümrük kaydı gerçekleştirilmeksizin ülkemize getirilmiş olan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde gümrük idaresine başvurmaları halinde söz konusu taşıtlar geçici ithalat rejimi kapsamına alınır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc