Bakanlar Kurulu: Bazi Anlasmalarin Yürürlüge Girdigi Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkinda Karar - 2016/8362 (14.01.2016 t. 29593 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


Karar Sayısı : 2016/8362

Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının anılan listede tarih ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/1/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

4/1/2016 TARİHLİ VE 2016/8362 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
LİSTE
SIRA  NOANLAŞMANIN İMZA TARİHİ VE YERİANLAŞMANIN ADIANLAŞMANIN
YÜRÜRLÜK
TARİHİ
TEKLİF TARİHİ VE SAYISI
111 Aralık 2009 Podgorica“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında TİKA Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma”22 Haziran 201518/12/2015
10253248
217 Aralık 2013 Ankara“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ve eki “Protokol”23 Temmuz 201518/12/2015
10253248
3 “NATO Hava Silahlanma Grubu (NAFAG) Proje Gösterimlerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması Konulu Mutabakat Muhtırası”22 Mart 200618/12/2015
10253248
422 Aralık 2011 Ankara“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Kültür İşbirliği Programı”22 Temmuz 201518/12/2015
10253248
5 “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması”29 Temmuz 201518/12/2015
10253248
619 Eylül 2013 Ankara“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Bükreş’teki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve İstanbul’daki Dimitrie Cantemir Romen Kültür Enstitüsü’nün İşleyişi ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma”15 Haziran 201518/12/2015
10253248
715 Kasım 2013 İstanbul“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşma”18 Mart 201518/12/2015
10253248
817 Aralık 2013
Ankara
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım ve Bilgi Paylaşımı Anlaşması”16 Temmuz 201518/12/2015
10253248
924 Ocak 2015 Cibuti“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması”29 Temmuz 201518/12/2015
10253248 
103 Mart 2015 Ankara“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşması”23 Temmuz 201518/12/2015
10253248 
1116 Mart 2015 Punom Pen“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Anlaşma”23 Ağustos 201518/12/2015
10253248 
1224 Haziran 2013 Seul“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Düzenleme”20 Temmuz 201518/12/2015
10253248 
1324 Ocak 2015 Cibuti“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitimi İşbirliği Protokolü”29 Temmuz 201518/12/2015
10253248 
14 Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) I Dönem - IV Bileşen kapsamında 2013 yılı itibarıyla gerçekleşen fon kaybı doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı eki olan mali tablolarda ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında akdedilen Finansman Anlaşmasının bazı hükümlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin mektup teatisi yoluyla yapılan “Anlaşma”26 Mayıs 201518/12/2015
10253248
159 Mayıs 2013 İstanbul“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması”16 Haziran 201518/12/2015
10253248 
16 Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı (SHAPE) Uluslararası Okulu İçin Yeni Tesislerin Proje ve İnşasının Finansmanına İlişkin Mutabakat Muhtırası Değişikliğine dair “Belge”2 Eylül 201518/12/2015
10253248 
1726 Nisan 2012 Antalya“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolü”3 Eylül 201518/12/2015
10253248 
1821 Ekim 2010 Ankara“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Görevlilerinin Aile Üyelerinin Kazanç Getirici İşlerde Çalışmalarına İlişkin Anlaşma”16 Eylül 201518/12/2015
10253248 
1910 Mayıs 2011 İstanbul“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması”27 Ağustos 201518/12/2015
10253248 
203 Mart 2015 Lizbon“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında Mutabakat Zaptı”7 Ağustos 201518/12/2015
10253248 
2129 Şubat 2012 Ankara“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü”18 Ağustos 201518/12/2015
10253248 
2211 Mayıs 2010 Ankara“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması”14 Eylül 201518/12/2015
10253248 
23 “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması”11 Haziran 201518/12/2015
10253248 
2430 Mayıs 2012 Ankara“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”15 Ekim 201518/12/2015
10253248 
2515 Mart 2012 Ankara“Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması”1 Aralık 201518/12/2015
10253248 
2610 Mayıs 2012 Santiago“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Mutabakat Muhtırası”10 Haziran 201518/12/2015
10253248 
2710 Eylül 2012 Piriştine“Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ve eki “Protokol”15 Ekim 201518/12/2015
10253248 
289 Nisan 2013 Yeni Delhi“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması”18 Eylül 201518/12/2015
10253248 
2920 Mart 2012 Ankara“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Acil Durumlar Alanında İşbirliği Anlaşması”7 Ekim 201518/12/2015
10253248 
30 “Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına Beşinci Ek Protokol” ve “Protokole İlişkin Teknik Hataların Düzenlenmesi Tutanağı”10 Eylül 201518/12/2015
10253248 
3123 Aralık 2010 Tiflis“Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının I Sayılı Protokolünün II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2010 Sayılı Ortak Komite Kararı”1 Ekim 20156/12/2015
10153304 
3214 Aralık 2011 Ankara“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma”21 Temmuz 20156/12/2015
10139225 
3329 Şubat 2012 Ankara“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması”14 Kasım 20158/12/2015
10199456 
3421 Mayıs 2013 Ankara“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması”24 Şubat 20148/12/2015
10197326 
35 “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Hizmetleri Personeli İçin Karşılıklı Eğitim Programı Hakkında Mutabakat Muhtırası”5 Kasım 201516/12/2015
10186050 
36 Türkiye ile Japonya arasında yapılan “Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma” ile “Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Zaptı”31 Temmuz 201527/11/2015
10126592 
3719 Mayıs 2014 BrükselAvrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Alanlarındaki Birlik Programı Olan Erasmus+’ya Katılımı ile İlgili Anlaşmanın tadiline ilişkin “Mektuplar”17 Haziran 20156/12/2015
10147526 
38 “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye’ye İlişkin “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması” ve Notalar21 Aralık 201515/12/2015
10269355 
39 “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye’ye İlişkin “Bölgesel Kalkınma” Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı “Bölgesel Rekabet Edebilirlik” Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması” ve Notalar21 Aralık 201525/12/2015
10269444 
40 “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye’ye İlişkin “Bölgesel Kalkınma” Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı “Ulaştırma” Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması” ile Notalar21 Aralık 201525/12/2015
10269617 
41 “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye’ye İlişkin “Bölgesel Kalkınma” Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı “Çevre” Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması” ve Notalar21 Aralık 201525/12/2015
10269641 
4216 Ocak 2003 Kabil“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan Geçiş Yönetimi Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması”14 Temmuz 200921/12/2015
10169308 
43 “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Anasında Katılım Öncesi Yardım Aracı Altında Tarım ve Kırsal Kalkınma Politika Alanı (IPARD) Kapsamında Türkiye Cumhuriyetine Yapılacak Olan Birlik Mali Yardımının Yönetimi ve Uygulanmasına İlişkin Hükümleri Tesis Eden Sektörel Anlaşma”25 Kasım 201528/12/2015
10273722 
44 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan Türkiye için Yıllık Aksiyon Programı’na ait “Finansman Anlaşması” ile Notalar21 Aralık 201528/12/2015
10271713 
45 “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye’ye İlişkin “Bölgesel Kalkınma” Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı “Bölgesel Rekabet Edilebilirlik” Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması” ile Notalar21 Aralık 201528/12/2015
10271559