Gümrükler Genel Müdürlügünün 18.01.2016 tarihli 13210404 sayili tasarruflu yazisi (TR160000150028 referans numarali BTB Iptali hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :85593407-165.99
Konu :TRT bandrolü-Uludağ GTBM
18.01.2016 / 13210404
ULUDAĞ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNEİlgi :29.12.2015 tarihli, 12779556 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekleri incelenmiş olup yazı konusu TR160000150028 referans nolu BTB muhteviyatı eşyanın özellikleri dikkate alındığında 8528.59.70.00.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği anlaşılmıştır. Bu husus Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (seri no: 15)2015/22 sayılı Genelge ile duyurulmuş bulunmakta ayrıca söz konusu pozisyondan düzenlenmiş AB BTB'leri de bulunmaktadır. (GB502330508, GB123699453)

Bu itibarla; TR160000150028 referans numaralı BTB Gümrük Kanunu'nun 9/5 maddesi çerçevesinde 12.01.2015 tarihinde iptal edilmiştir.

İlgide kayıtlı yazınız konusu eşyanın bandrole tabi olup olmadığı konusunda 18.01.2016 tarihli, 13207767 sayılı yazımızla Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün görüşü sorulmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Erkan ERTÜRK
Bakan a.
Daire Başkanı