Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlügünün 22.01.2016 tarihli Gümrük Yönetmeligi Degisikligi konulu yazisi

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlügünün 22.01.2016 tarihli Gümrük Yönetmeligi Degisikligi konulu yazisi


T.C.
GÜMRÜK YE TİCARET BAKANLIĞI
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 14117770-131 99
Konu : 22 01 2016 Tarihli Yönetmelik
Değişikliği
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 
22 01 2016 tarihli ve 29601 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14 ve 16 ncı maddeleri ile anılan Yönetmeliğin 512 ve 518 inci maddesinde yapılan değişiklikle, geçici depolama yeri açma ve işletme izni ve geçici depolama yeri devir başvuruları ile antrepo yatırım izni, antrepo açma ve işletme izni ile antrepo devir başvuruları sırasında gümrük idaresince sürdürülen suistimal, yolsuzluk veya kaçakçılık kapsamında inceleme veya araştırmaya rastlanılması halinde inceleme veya araştırma sonuçlanıncaya kadar bu taleplerin reddedileceği şeklinde düzenleme getirilmiş olup, geçici depolama yerleri ve antrepolara ilişkin belirtilen maddeler kapsamındaki başvurularda başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilere ait bilgilerin Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi, Genel Müdürlüğümüzce yapılacak inceleme veya araştırma sonucuna göre başvuruların değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Harun USLU
Bakan a.
Genel Müdür

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc