Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2016/8471 (12.02.2016 t. 29622 s. R.G.)

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2016/8471 (12.02.2016 t. 29622 s. R.G.)


Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2016/8471 (12.02.2016 t. 29622 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2016/8471

Ekli "Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 26/1/2016 tarihli ve 10076 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulunca 1/2/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.


AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri ithalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kararın 3 üncü maddesinde yer alan 0202.20 gümrük tarife pozisyonlu "Diğer kemikli parçalar" için 2016 yılında gümrük vergisi %0 olarak uygulanır."

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
30/12/2006 26392
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
27/7/2010 27654
15/1/2012 28174
31/12/2014 29222 (4. Mükerrer)
14/8/2015 29445


 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc