Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 29.02.2016 tarih ve 14210098 sayılı yazısı (Dolaşım ve Menşe Belgeleri Sonradan Kontrol Süreci -Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mührü Tatbiki.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı : 16934678-180.99

Konu : Dolaşım ve Menşe Belgeleri Sonradan Kontrol Süreci -
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mührü Tatbiki

DAĞITIM YERLERİNE

29.02.2016 / 14210098

İlgi : 25/03/2014 tarihli ve 2833 sayılı yazımız.

İlgi'de kayıtlı yazımız ile, 2014/1 sayılı Genelgenin "III. İhracatta Yapılacak İşlem ve Kontroller" başlığı altındaki 4.maddesi gereğince; A.TR, EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin gümrük vizesi sütununa ilgili gümrük idaresi tarafından basılmak üzere, kaşelerin yaptırılması ve bağlantı gümrük müdürlüklerine ulaştırılmasının gerekliliği Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine iletilmiştir.

2014/1 sayılı Genelge uyarınca, yabancı gümrük idareleri sonradan kontrol taleplerini doğrudan Bölge Müdürlüklerine iletmektedir. Son günlerde, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü kaşesinin belgelere tatbik edilmemesinden kaynaklı çok sayıda sonradan kontrol talebi alınmakta olup, yapılan incelemelerde Bölge Müdürlüğü kaşesine sahip olmayan Gümrük Müdürlüklerimizin olduğu bilgisine ulaşılmıştır.

Bu sebeple; A.TR, EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin gümrük vizesi sütununa basılması gereken Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü kaşesine sahip olmayan bağlantı Gümrük Müdürlüklerinin tespit edilerek bu eksikliğin giderilmesi ve anılan kaşelerin mutlak surette tatbik edilmesi ile talimatlandırma yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

  Sevil KARACA
  Bakan a.
  Daire Başkanı

Ek : 25/03/2014 tarihli ve 2833 sayılı yazımız örneği
(EBYS üzerinden.)