Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.03.2016 tarihli ve 14525662 sayılı yazısı (TIR Karnesi’ne İlişkin Tebligatların Takibi)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü-Tır Dairesi
Sayı :44873033-010.05[GGM-TIR İŞLEMLERİ]
Konu :TIR Karnesi’ne İlişkin Tebligatların Takibi
14.03.2016 / 14525662
DAĞITIM YERLERİNE


İlgi :07/08/2015 tarihli ve 9600504 sayılı yazımız

İlgide kayıtlı yazımızda; 1975 tarihli TIR Sözleşmesi ile Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1) hükümleri uyarınca, yerli karne hamiline ve ulusal kefil kuruluşa gönderilecek tebligatların (ilk bildirim, ödeme emri vs.) tebliğ mazbatalı zarf, yabancı karne hamiline gönderilecek olanların ise İngilizce veya ilgili ülke dilinde hazırlanan bir yazı ekinde iadeli taahhütlü şekilde, “Alma / Teslim / Ödeme / Kayıt Haberi” evrakı ile birlikte giriş/hareket gümrük idaresince postaya verilmesi, Alma Haberi kağıdının takibinin yapılarak kağıdın gelmediğinin anlaşılması halinde, postaneden takibinin yapılması talimatlandırılmıştır.

Son dönemde gümrük idarelerince tebligatların postaneden takibinde sorunlar yaşandığı, PTT Müdürlüklerine gönderilen yazılara cevap alınamadığı ve tebligatların durumunun tespit edilmesinin zaman alması nedeniyle takibatların aksadığı bildirilmiştir.

Postaya verilen tebligatların durumunun, Posta Alındı Belgesi barkod numaraları kullanılarak http://gonderitakip.ptt.gov.tr web sayfasından sorgulanması ve tebligatların tebliğ edilip edilmediğinin belirlenmesi mümkündür.
Bilgileri ile bağlantınız gümrük idarelerine bilgi verilmesini rica ederim.


Önder GÖÇMEN

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı


Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine