Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.03.2016 tarihli ve 14794337 sayılı yazısı (Veri Yönetim Sisteminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.03.2016 tarihli ve 14794337 sayılı yazısı (Veri Yönetim Sisteminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.)


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Sayı :27268749-310.06

Konu :Veri Yönetim Sisteminde
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

23.03.2016 / 14794337

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 2008 AB Projesi kapsamında Bakanlığımız bünyesinde kurulu bulunan "Veri Yönetim Sistemi" projesi ile Bölge Müdürlüklerimiz bağlantı idarelerinde kullanılan Araç ve Konteyner Tarama Sistemlerinde taranan görüntüler Bakanlığımız merkezindeki sunucuda kaydedilmekte ve burada toplanan imaj görüntüleri X-Ray operatörleri ile Komuta Kontrol Merkezindeki yetkili personel tarafından sonradan analiz edilebilmektedir.

Yapılan bu çalışmalar kapsamında, Bakanlığımız Komuta Kontrol Merkezinden taranan imajlara yönelik sağlıklı ve etkin bir analiz yapılabilmesi için x-ray taramalarının yapıldığı idarelerde aşağıda belirtilen hususlara uyulması önem arz etmektedir;

1. Giriş istasyonu (CIS) bilgisayarına taranacak aracın yük bilgileri kısaca girilmeli, özellikle karışık yük taşıyan araçların faturaları taranmalıdır.

2. Görüntü analizinden sonra, çıkış istasyonuna (COS) gönderilen imaj görüntüleri bu istasyonda bekletilmeden derhal yerel sunucuya gönderilmelidir.

3. İmaj inceleme istasyonunda (IPS) analiz yapıldıktan sonra "şüpheli" işareti konularak çıkış istasyonuna (COS) gönderilen imaj görüntüsünün VYS yazılımında da "şüpheli" olarak görünebilmesi için, çıkış istasyonunda (COS) incelendikten sonra karar bölümüne, "manuel kontrol/ şüpheli" sekmesi işaretlenerek yerel sunucuya gönderilmelidir.

4. Şüpheli işaret konulan yer ile ilgili olarak giriş (CIS) ya da çıkış (COS) istasyonunda bulunan "açıklama" kısmına taramayı yapan/şüpheli işareti koyan operatör tarafından, hangi açıdan şüphelenildiğine dair kısa yorum yazılmalıdır.

5. Özellikle TIR araçlarının çekici (şoför kabini) ile yan dolapları, otobüslerin eşya konulan tavan araları, bagaj bölmesi ile yan dolapları ve otomobillerin bagaj kısmındaki yoğunluklar tarama yapan operatör tarafından manuel olarak kontrol edilmiş ve şüpheli işaret koymayı gerektirecek bir durum bulunamamışsa, yine CIS ya da COS kısmındaki "açıklama" kısmına bu yoğunlukların kontrol edildiğine dair yorum yazılmalıdır.

6. Çift enerjili (organik-inorganik ayrımı yapabilen) sistemlerde bütün taramalar çift enerjili olarak yapılacaktır.

7. 2016 yılından itibaren X-Ray marifetiyle yakalanan kaçak eşyalar (uyuşturucu, sigara, ticari eşya vb.) ile göçmen yakalamalarına konu olan araç bilgileri (plaka, yakalamaya konu olan eşya ve miktarı) "komutakontrol@gtb.gov.tr" adresine gönderilecektir.

Netice itibariyle, Veri Yönetim Sisteminden tüm birimlerimizin faydalanması ve tarama imajlarının kullanıcı idareler ile Bakanlığımız Komuta Kontrol Merkezi tarafından optimal seviyede değerlendirilebilmesi için, sisteme veri girişlerinin seri bir şekilde yapılması ve bu konuda bağlantı idarelerinizin talimatlandırılması hususunda gereğini rica ederim.

Abdullah SOYLU
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:

Gereği: Bilgi:
Tüm Güm.ve Tic. Bölge Müdürlüklerine  Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesi
(Fırat ve Orta Anadolu hariç)  

 

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc