Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 30.03.2016 tarihli ve 4907389 sayılı yazısı (İthalatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Alıcı Uygulamalarında Teminat Verilmesi)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


 

T.C.
GÜMRÜK YE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı: 52856264-106.01.05

Konu : İth. Yer. Güm. ve İzinli Alıcı
Uygulamalarında Teminat Yerilmesi

30.03.2016 / 4907389

DAĞITIM YERLERİNE

21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması kapsamında sertifika sahibinin, talep etmesi ve gereken koşulları karşılaması halinde ithalatta yerinde gümrükleme ve izinli alıcı uygulamalarından da yararlanabilmesi imkanı getirilmiştir.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 98 inci maddesi uyarınca izinli alıcı yetkisinin kullanılabilmesi için bir milyon Avro tutarında nakit teminat veya teminat mektubu verilmiş olması şartı getirilmiş olup, aynı Yönetmeliğin 123 üncü maddesinde ithalatta yerinde gümrükleme izninin kullanılabilmesi için beş yüz bin Avro tutarında nakit teminat veya teminat mektubu verilmiş olması gerektiği hükme bağlanmıştır.

İzinli alıcı yetkisi ile ithalatta yerinde gümrükleme izninin kullanılabilmesi için BİLGE ve NCTS sistemlerinde gerekli teknik düzenlemelerin tamamlanması için çalışmalar devam etmekte olup, hâlihazırda söz konusu yetkinin/iznin fiilen kullanılması sağlanana kadar, izinli alıcı yetkisi ve/veya ithalatta yerinde gümrükleme izni sisteme tanıtılmamak kaydıyla, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 98 ve 123 üncü maddeleri uyarınca alınması gereken teminat alınmaksızın başvuru sahibine yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmesi ve çalışmaların tamamlanmasının ardından yetki kapsamı gerekli teminatın alınmasını müteakip izinli alıcı yetkisi ve/veya ithalatta yerinde gümrükleme izninin sisteme tanıtılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğim rica ederim.