İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (13.04.2016 t. 29683 s. R.G.)- 4412.31 pozisyonunda yer alan kontrplakların tarife tanımı, TGTC madde açıklamasına göre uyumlu hale getirildi.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (13.04.2016 t. 29683 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 27/3/2010 tarihli ve 27534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3)’in 1 inci maddesinde yer alan tablodaki 4412.31 gümrük tarife pozisyonuna ilişkin satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4412.31 En az bir dış yüzü bu fasılın 2 no.lu alt pozisyon notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar 1.100”

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.