İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (13.04.2016 t. 29683 s. R.G.)-0703 tarife pozisyonunda sınıflandırılan fasulye, barbunya gibi maddelerin ithalatında uygulanan gözetim kapsamındaki gtiplerde değişiklik yapıldı. Tohumluk olanları gözetim kapsamından çıkartıldı

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (13.04.2016 t. 29683 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/2/2006 tarihli ve 26073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/2)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 

“G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)
0713.31.00.00.19  Diğerleri 1.000
0713.32.00.00.19  Diğerleri 1.000
0713.33.90.00.11  Barbunya 1.000
0713.33.90.00.19  Diğerleri 1.000
0713.34.00.00.19  Diğerleri 1.000
0713.35.00.00.19  Diğerleri 1.000
0713.39.00.00.19  Diğerleri 1.000”

*Ton: Brüt ağırlık

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.