T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün 19.04.2016 tarihli ve 74844 sayılı yazısı (Tek Pencere Sistemi - Kültür Fonu Başvuru İşlemleri

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/kultur-bakanlik-logo.jpg


T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün 19.04.2016 tarihli ve 74844 sayılı yazısı (Tek Pencere Sistemi - Kültür Fonu Başvuru İşlemleri)

 

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Telif Hakları Genel Müdürlüğü


Sayı: 14282354-840   74844                                                                                                                                          19/4/2016

Konu: Tek Pencere Sistemi


ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE


Bilindiği üzere, 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince uygulamaya konulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2016/3 sayılı Genelgesine binaen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Hesap Kesintisi (Kültür Fonu) İşlemleri 20.04.2016 tarihinden itibaren Bakanlığımızca yürütülecektir. Bu çerçevede yapılacak iş ve işlemlerin www.telifhaklari.gov.tr adresindeki "Başvuru İşlemleri" modülündeki "Kültür Fonu Başvuru İşlemleri" sekmesindeki işlemler takip edilerek yapılacağı ve uygulamaya yönelik işlemler konusunda Kültür Fonu Başvuru İşlemleri sayfasında bulunan "yardım" kılavuzundan destek alınabileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ali ATLIHAN
Bakan a.
Genel Müdür V.