IRAK'A IHRACAT YAPMADAN ÖNCE ÜRÜNLERIN BELGELENDIRILMESI GEREKIYOR. 18.06.2012

small_itkib-duyuru(1).jpg


Bülten Sıra No:  2012/696 Tarih: 01.06.2012

 İTKİB DUYURU


1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren Irak Merkezi (Federal) Hükümeti tarafından başlatılan sevk öncesi inceleme uygulamasının Kuzey Irak Bölgesel Yönetimince de 12 Mayıs 2012 tarihi itibariyle kati olarak başlatılması nedeniyle, ihracatçılarımızın ve taşımacılık firmalarımızın sınır kapılarında mağduriyet yaşamamaları için, ihraç mallarını göndermeden önce mutlaka Irak’ın tamamı için yetkili olan Bureau Veritas ile sadece Irak’ın kuzey bölümüne gönderilecek mallar için ise SGS ve Bureau Veritas firmalarının Türkiye ofisleriyle temasa geçerek ürünlerini belgelendirmelerinin büyük önem arz ettiği hususu daha önce duyurulmuştu.
 
Bu defa, İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 31.05.2012 tarihli yazıda, söz konusu uygulamanın Irak’a olan ihracatımızı menfi etkilememesini teminen Ekonomi Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 24 Mayıs 2012 tarihinde SGS ve Bureau Veritas firmalarının yetkilileri ile Ekonomi Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıda, belirlenen hususlar çerçevesinde, Irak sevk öncesi inceleme uygulamasına ilişkin olarak aşağıda yer alan konuların ihracatçı firmalarımıza bir kez daha hatırlatılmasında fayda görüldüğü ifade edilmektedir:
 
1. Irak tarafından Arapça etiketleme zorunluluğu getirilmiş olup, ürün adı, içeriği, kullanım kılavuzu vb. bilgilerin Arapça olması gerekmektedir. Bu kapsamda sevk öncesi inceleme uygulamasında ürünün teknik şartlarının mevzuata uygunluğunun denetlenmesinin yanı sıra etiketleme kontrolleri de yapılmaktadır.
 
2. Kayıt aşamasında İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince yapılan kontrollerde, uygulamada GTİP listesi bulunmaması nedeniyle kapsam dışı olan ürünler için de Uygunluk Sertifikası istenmesi gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. İhracatçı firmalarımızın mağdur olmamasını teminen bu konuda azami hassasiyet gösterilmesi, ihracatçıların gözetim firmalarından aldığı, ürünün kapsam dışı olduğuna ilişkin yazıların dikkate alınması ve gerektiğinde gözetim firmalarıyla temasa geçilmesi gerekmektedir.
 
3. Varış yeri Merkezi Irak Yönetimi kontrolündeki bölge olan ihraç partilerinde Uygunluk Sertifikası düzenlemeye yetkili tek firma Bureau Veritas firmasıdır. Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin kontrolü altındaki bölgeler yapılacak ihracatta ise Bureau Veritas ve SGS gözetim firmaları Uygunluk Sertifikası düzenlemektedir. İhracatçılarca bölgesel olarak yetkilendirilmiş firmalara yapılacak başvurular zaman kaybını engelleyecek, gereksiz yoğunluğu ortadan kaldıracaktır.

       İlgili Birim/Kurum: Ar-Ge

UYGUNLUK DEGERLENDIRME PROGRAMININ KAPSADIGI ÜRÜNLER

Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd. Sti.- Tanıtım PDF>>>

 

• Gıda Ürünleri

• Kozmetik ürünler, kisisel hijyen ürünleri ve temizlik malzemeleri

• Ev içi kullanılan gereçler

• Mutfak Esyaları

• Kimyasallar

• Insaat Malzemeleri

• Elektrikli ve elektronik ürünler

• Tasıtlar, Lastikler ve parçaları

• Tekstil ve ayakkabılar

• Oyuncaklar

• Yakıt ile çalısan ev aletleri

• Sigara ve tütün

ihracatlarında, Irak Hükümeti tarafından onaylanmıs gözetim firmaları:

Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd. Sti.- Tanıtım PDF>>>