Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.04.2016 tarihli ve 15596996 sayılı yazısı (Pamuk İthalatında Menşe İspat Belgesi)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.04.2016 tarihli ve 15596996 sayılı yazısı (Pamuk İthalatında Menşe İspat Belgesi)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 20117910-114.01
Konu : Pamuk İthalatında Menşe İspat Belgesi
26.04.2016 / 15596996
DAĞITIM YERLERİNE


Bilindiği üzere, 17.04.2016 tarih ve 29687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/7 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli 52.01 tarife pozisyonunda sınıflandırılan karde edilmemiş veya penyelenmemiş pamuğun Türkiye' ye ithalatında eşyanın CIF kıymetinin %3’ü oranında dampinge karşı vergi uygulaması başlamıştır.

52.01 tarife pozisyonunda sınıflandırılan ve 2016/7 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile dampinge karşı vergi uygulaması başlatılan karde edilmemiş veya penyelenmemiş pamuk cinsi eşya ithalatında;

  • ilgili gümrük müdürlüklerince, eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren taşıt aracının ilk çıkış mahalline ve sevk sırasında taşıt değiştirilmesi halinde eşyanın ilk yüklendiği ülke ve eşya ile ilgili taşıma belgelerinde yapılacak incelemede eşyanın önlemin yürürlüğe giriş tarihi olan 17.04.2016 tarihinden önce yüklendiğinin,
  • yüklemenin önleminin uygulandığı ülkeden yapılmadığının ve,
  • beyannamede, menşe ülke olarak önlem uygulanan ülke dışında bir menşe ülke beyanının yapıldığının anlaşılması halinde,

Gümrük Yönetmeliğinin 205/3 üncü ve 38 inci maddesinin tatbik edilmemesi Bakanlık Makamının 26.04.2016 tarih ve 0015596967 sayılı Onayı ile uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Alpay ARAS

Bakan a.

Daire Başkanı


Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri