Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/7 sayılı Genelgesi (Şap hastalığından aşılı ya da aşısız ari ülke ya da bölgelerden ithalat kuralları)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gida__tarim_logo.jpg


T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı: 55016929-325.01.01-14699                                                                                                                        28.04.2016
Konu:
Şap hastalığından aşılı ya da aşısız ari ülke ya da bölgelerden ithalat kuralları

 

Bilindiği üzere Trakya 27 Mayıs 2010 tarihinde Şap hastalığından aşılı statüsü kazanmıştır. Söz konusu statünün sürdürülebilmesi için Anadolu'dan Trakya’ya yapılacak şap hastalığına duyarlı hayvan şevkleri için 2010/7, 2010/13 ve 2013/16 sayılı Genelgeler ile yapılacak uygulamalar hüküm altına alınmıştır.

İlgili Genelgeler, şap hastalığından ari statüsü olmayan Anadolu'dan yapılacak duyarlı hayvan şevklerine ait kuralları kapsadığından, şap hastalığından ari ülkelerden ithal edilen ve Anadolu’da bulunan herhangi bir noktadan ülkemize giriş yapan hayvanların, şap hastalığından ari olan Trakya'ya sevk edilebilmesi için, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) kriterleri gereğince, aşağıda açıklanan kurallara uyulması gerekmektedir.

1. Aşısız ari ülkeden ithalat yapılıyorsa, hayvanların ithal edildiği ülkenin veteriner otoritesi tarafından düzenlenmiş uluslararası veteriner sağlık sertifikası olmalı, sertifikada;

a) Hayvanların yükleme gününde şap hastalığının herhangi bir klinik belirtisini göstermediği,

b) Hayvanların doğduklarından ya da en az son üç aydan beri aşısız ari ülke ya da bölgede bulunduğu,

c) Hayvanların aşılanmadığı belirtilmelidir.

2. Aşılı ari ülkeden ithalat yapılıyorsa, hayvanların ithal edildiği ülkenin veteriner otoritesi tarafından düzenlenmiş uluslararası veteriner sağlık sertifikası olmalı, sertifikada;

a) Hayvanların yükleme gününde şap hastalığının herhangi bir klinik belirtisini göstermediği,

b) Hayvanların doğduklarından ya da en az son üç aydan beri ari ülke ya da bölgede bulunduğu,

c) Aşısız ari bir ülke ya da bölgeye ithalat söz konusu ise, hayvanlar aşılanmamış olmalı ve yapılan testte Şap virüsüne karşı antikor bulunmadığı belirtilmelidir.

3. Aşılı ya da aşısız ari bir ülkeden ithal edilen hayvanların, Trakya'ya sevk edilmek üzere Anadolu'da bir noktadan ülkemize giriş yapabilmesi için, giriş noktasının Şap hastalığı yönünden kısıtlama altında olmaması ve Trakya'da olan varış noktasına kadar şap virüsü ile temas etmemesinin sağlanması, nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin resmi veteriner hekim gözetiminde yaptırılarak dezenfeksiyon belgesi düzenlenmesi, şevkin Veteriner Giriş Belgesi ile yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinize ve gereğini arz ederim.

Harun SEÇKİN
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:

81 İl Valiliğine (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)