Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (30.04.2016 t. 29699 s. R.G.)- GTS Kapsamında Prosedürünü tamamlayan ülkeler listesine Mozambik eklenmiştir.

Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (30.04.2016 t. 29699 s. R.G.)- GTS Kapsamında Prosedürünü tamamlayan ülkeler listesine Mozambik eklenmiştir.


Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (30.04.2016 t. 29699 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 15/10/2008 tarihli ve 27025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: l)’nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 15/12/2014 tarihli ve 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 4 üncü ve 31 inci maddelerine istinaden hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 31 inci maddesinde öngörülen şartları 4/7/2008 tarihinden önce karşılayan ülkeler EK 1’deki tabloda belirtilmektedir.

(2) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 31 inci maddesinde öngörülen şartları 4/7/2008 tarihinden itibaren karşılayan ülkeler ve şartların karşılandığı tarih EK 2’deki tabloda belirtilmektedir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin EK 2'sinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 

No Faydalanan ülke Şartların Karşılandığı Tarih
1 Nikaragua 18/8/2008
2 Belize 27/8/2008
3 Peru 1/9/2008
4 St. Lucia 13/10/2008
5 Bahreyn 4/12/2008
6 Kosta Rika 6/3/2009
7 Kamboçya 6/5/2009
8 Irak 9/1/2010
9 Madagaskar 6/9/2013
10 Bhutan 25/11/2014
11 Nepal 27/7/2015
12 Mozambik 22/3/2016

MADDE 4 – Bu Tebliğ 22/3/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc