Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/40 Sayılı Genelgesi (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen TPS-İRİS Belgesinin TPS kapsamına alınması)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/40 Sayılı Genelgesi (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen TPS-İRİS Belgesinin TPS kapsamına alınması)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05

Konu : Tek Pencere Sistemi - İRİS

GENELGE

(2016/40 )

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden İRİS Belgesi için elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu kapsamda, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no'lu alanında beyan edilen, 2016/12 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğine istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen TPS-İRİS Belgesinin 02.05.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Yükümlüsünce yapılan belge başvurularının Bakanlığımızca değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0892 (TPS- İRİS) kodlu belge Tek Pencere Sistemine gönderilecektir.

2- 0892 kodlu TPS- İRİS belgesi için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16746278360892000000001/1) ile belge tarihi, yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Bakanlığımız sistemlerinde doğrudan elektronik ortamda bulunduğundan, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

4- Bu Genelge kapsamı ürünler için Geçiş Sürecine ilişkin işlemler, 30 Nisan 2016 tarih ve 29699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlığımızca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/25) Geçici 1 inci maddesine göre yürütülür.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar