İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/8795 (03.05.2016 t. 29701 s. R.G.)- 0102.21 ve 0102.29 tarifeleri altında yer alan Canlı Sığırların Gümrük Vergisi Oranları yükseltildi. (Yürürlük 60 gün sonra

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/8795 (03.05.2016 t. 29701 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2016/8795

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 25/4/2016 tarihli ve 49547 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/4/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I Sayılı Listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde düzenlenmiştir.

G.T.İ.P. MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, EFTA B-HER. G.KORE MLZY. D.Ü.
0102.21.10.00.00 Düveler (doğurmamış dişi sığırlar) 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
0102.21.30.00.00 İnekler 7,8 7,8 7.8 7,8 7,8
0102.21.90.00.00 Diğerleri 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
0102.29.05.00.00 Bibos veya Poephagus alt cinsine ait olanlar 135 135 135 135 135
0102.29.10.00.00 Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler 60 60 60 60 60
0102.29.21.00.00 Kesimlik olanlar 135 135 135 135 135
0102.29.29.00.00 Diğerleri 60 60 60 60 60
0102.29.41.00.00 Kesimlik olanlar 135 135 135 135 135
0102.29.49.00.00 Diğerleri 60 60 60 60 60
0102.29.51.00.11 Ağırlığı 400 kg.ı geçenler 135 135 135 135 135
0102.29.51.00.19 Diğerleri 135 135 135 135 135
0102.29.59.00.00 Diğerleri 60 60 60 60 60
0102.29.61.00.11 Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi danalar 135 135 135 135 135
0102.29.61.00.19 Diğerleri 135 135 135 135 135
0102.29.69.00.00 Diğerleri 60 60 60 60 60
0102.29.91.00.11 Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar 135 135 135 135 135
0102.29.91.00.19 Diğerleri 135 135 135 135 135
0102.29.99.00.00 Diğerleri 60 60 60 60 60

MADDE 2- (1) Bu Karar, yayımını takip eden 60 ıncı gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.