Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.05.2016 tarihli ve 15836869 sayılı yazısı (Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları hk.)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.05.2016 tarihli ve 15836869 sayılı yazısı (Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları hk.)


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.05.2016 tarihli ve 15836869 sayılı yazısı (Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları hk.)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 38850468-164
Konu : Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

06.05.2016 / 15836869
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, fikri ve sınai mülkiyet haklarının (FSMH) gümrüklerde korunmasına ilişkin hükümler, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 57 nci maddesi ile Gümrük Yönetmeliği'nin 100 ila 111 inci maddeleri ile düzenlenmiştir. FSMH'nin gümrüklerde korunmasına ilişkin hak sahiplerinin başvuruları, Bakanlığımız adına Genel Müdürlüğümüz tarafından kurumsal internet sayfamızda yer alan FSMH programı üzerinden elektronik olarak kabul edilmektedir.

Bu konuda, hak sahipleri tarafından sahte/korsan şüphesi ile durdurulan eşyaya ilişkin fotoğrafların, durdurma işlemini gerçekleştiren gümrük idaresi tarafından kendilerine e-posta ile iletilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Gümrük Yönetmeliği'nin 104 üncü maddesi uyarınca FSMH programı üzerinde başvurusu bulunan hak sahiplerine, gizli nitelikte ve mesleki sır kapsamında olan bilgiler ile ticari ve endüstriyel sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, alıcı, gönderici, beyan sahibi ve eşyanın zilyedine ilişkin isim ve adres bilgileri ile söz konusu eşyanın menşe ve kaynak ülkesi gibi bilgilerin yetkili yargı merciine müracaatta kullanılmak amacıyla verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu itibarla, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 57 nci maddesi kapsamında gerçekleştirilen durdurma işlemini müteakip hak sahibi tarafından yazılı ya da sözlü talep edilmesi halinde, Bakanlığımız portalındaki FSMH programında yapılan sorgulama sonucunda durdurulan eşyaya ilişkin geçerli bir başvuru olduğunun tespit edilmesi koşuluyla, durdurulan eşyanın fotoğraflarının (mümkünse eşyanın etiket vb. ayırt edici özelliklerini içerecek şekilde) başvuruya ait irtibat kurulacak kişi bilgileri ekranında yer alan e-posta adresine, FSMH programına yakalama kaydı yapmaya yetkili personel tarafından kurum e-posta adresi üzerinden gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:
Tüm Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc