Gümrükler Genel Müdürlüğü-Tarife ve Laboratuvarlar Dairesinin 11.05.2016 tarihli 15921586 sayılı yazısı (BTB iptali)

Gümrükler Genel Müdürlüğü-Tarife ve Laboratuvarlar Dairesinin 11.05.2016 tarihli 15921586 sayılı yazısı (BTB iptali)


Gümrükler Genel Müdürlüğü-Tarife ve Laboratuvarlar Dairesinin 11.05.2016 tarihli 15921586 sayılı yazısı (BTB iptali)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü-Tarife ve Laboratuvarlar Dairesi

Sayı : 17474625-162.01
Konu : BTB İPTAL

11.05.2016 / 15921586
ULUDAĞ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 31.03.2016 tarihli ve 14995368 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız konusu TR160000160001 referans numaralı BTB'ye ilişkin bilgi ve belgeler incelenmiş olup yazınızda söz konusu BTB muhteviyatı Key set-supply kıt no’ ticari tanımlı eşyanın nakil vasıtalarında kullanılan türden, radyo sinyali ile çalışan bir uzaktan kumanda ve kumanda ile uyumlu manuel olarak da çalışabilen anahtarlardan oluştuğu, eşyaya asli niteliğini veren unsurun uzaktan kumanda edici tertibat olduğu düşünüldüğü, 85.fasılın genel yapısı ve kapsamı incelendiğinde; 'işleyişi elektriğin özelliğine ve etkilerine (elektromanyetik etki) göre gerçekleşen eşyaların' bu fasılda yer aldığı belirtilmekte olup mezkur eşyanın 8526.92.00.90.11 GTİP’te sınıflandırılması gerektiği ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere; Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi’nin 85. Fasıl İzahname Notlarında; 8536 pozisyonuna ilişkin olarak “Bu teçhizat esas olarak bağlandıkları bir veya daha fazla elektrik devresinin kesilmesine veya bağlanmasına ya da elektrik akımını bir devreden diğerine geçirmeye mahsustur. Bunlara, bağlanabilen devre adedine göre tek kutuplu, çift kutuplu, üç kutuplu vb denilir. Röleler ve komütatörler bu gruba dahildir.” Denilmektedir.

BTB konusu eşyaya bakıldığında; bir kontak anahtarı, 2 adet kilit ve anahtarı ve bir adet anahtarlı uzaktan kumanda cihazından oluştuğu, eşyanın 3 (b) GYK uyarınca set tanımına uyduğu, sete esas niteliğini veren parçanın kontak anahtarı olduğu;

Kontak anahtarının esas itibariyle, bir aracın elektrik sisteminin kontrol edilebilmesine imkan tanıyan rotatif sistemli bir elektrik anahtarı olduğu, dolayısıyla 8536.50 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği değerlendirilmiştir.

Diğer taraftan yukarıda yer alan hususlara ilaveten GB119907745, PLP-WIT-2013-00926 referans nolu AB BTB'lerinde de benzer eşyanın 8536.50 nolu HS kodunda sınıflandırıldığı görülmektedir.

Bu itibarla TR160000160001 referans numaralı BTB 09.05.2016 tarihinde Genel Müdürlüğümüzce iptal edilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve durumun ilgilisine tebliği hususunda gereğini rica ederim.

Alpay ARAS
Genel Müdür a.
Daire BaşkanıCopyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc