Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.05.2016 tarihli ve 16235584 sayılı yazısı (UBAK İzin Belgeleri Numaralarının Sisteme Girişlerinin Barkod Sistemi ile Yapılması hk.)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.05.2016 tarihli ve 16235584 sayılı yazısı (UBAK İzin Belgeleri Numaralarının Sisteme Girişlerinin Barkod Sistemi ile Yapılması hk.)


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.05.2016 tarihli ve 16235584 sayılı yazısı (UBAK İzin Belgeleri Numaralarının Sisteme Girişlerinin Barkod Sistemi ile Yapılması hk.)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :96603261-120.01.04
Konu :UBAK İzin Belgeleri Numaralarının
Sisteme Girişlerinin Barkod Sistemi ile
Yapılması hk.

25.05.2016 / 16235584

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 16.07.2012 tarihli ve 15412 sayılı yazımız.
b) 01.02.2016 tarihli ve 96603261-120.01.04/00013491822 sayılı yazımız.
c) 19.04.2016 tarihli ve 96603261-120.01.04/00015404643 sayılı yazımız.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan 18.05.2016 tarihli ve E.37601 sayılı bir örneği ilişikte gönderilen yazıda özetle; ilgi (b) ve (c)'de kayıtlı yazılarımız konusuna ilişkin olarak UBAK İzin Belgesi numaralarının otomasyon sistemine girişlerinde halen yanlışlıklar yapıldığı ve barkod okuyucuların verimli kullanılmadığının anlaşıldığından bahisle, konunun önemine binaen belge numaralarının otomasyon sistemine girişlerinin mutlak suretle barkod okuyucular ile yapılmasının sağlanması hususunda tüm gümrük müdürlüklerinin yeniden uyarılmasının büyük önem arz ettiği,

Ayrıca anılan Bakanlığın ilgi (a)'da kayıtlı yazımız ekinde gönderilen 05.07.2012 tarihli ve 98 sayılı yazılarında bildirilen Bulgar plakalı taşıtlar tarafından sunulan UBAK belgelerinin gümrük personelince birer fotokopisinin alınması uygulamasına devam edilmesinin önem arz ettiği ve Bulgar taşımacıların belge fotokopilerini gümrük otoritelerine sunmaları konusunda Bulgar makamlarının ayrıca uyarıldığı ifade edilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 18.05.2016 tarihli ve E.37601 sayılı yazısında belirtilen hususlar doğrultusunda gereğini önemle rica ederim.

Önder GÖÇMEN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM:
- Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

EKLER:
- 1 adet yazı örneği

T.C.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı :73539946-235.01/E.37601 18.05.2016
Konu :UBAK İzin Belgeleri numaralarının
sisteme girişlerinin barkod sistemi ile
yapılması hk.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi : a) 05.07.2012 tarih ve 13099/98 sayılı yazımız.

b) 07.04.2016 tarih ve E.25571 sayılı yazımız.

İlgi (b) yazımızla, satın alma süreci tamamlanmış olan 300 adet barkod okuyucunun Bakanlığınıza teslim edildiği ve yabancı ülke taşıtlarının ülkemize ya da ülkemizden geçiş belgesi veya UBAK İzin Belgeleri ile yaptıkları taşımalarda belge seri numaralarının otomasyon sistemine manuel girişlerinde yapılan hataların önlenmesi amacıyla barkod okuyucularının kullanılarak otomasyon sistemine veri girişlerinin sağlanmasının önem arz ettiği bildirilerek, konu ile ilgili olarak tüm gümrük müdürlüklerinizin yeniden uyarılmasının uygun olacağı bildirilmişti.

Ancak, yabancı ülke temsilcilerince Bakanlığımıza iletilen olaylardan ve yazımız ekinde bir örneği gönderilen Halkalı Gümrük Müdürlüğü'nün 13.05.2016 tarihli yazısından, UBAK İzin Belgesi numaralarının otomasyon sistemine girişlerinde halen yanlışlıklar yapıldığı ve barkod okuyucuların verimli kullanılmadığı anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, konunun önemine binaen belge numaralarının otomasyon sistemine girişlerinin mutlak suretle barkod okuyucular ile yapılmasının sağlanması hususunda tüm gümrük müdürlüklerinizin yeniden uyarılmaları büyük önem arz etmektedir.

Ayrıca, ilgi (a) yazımızla Bakanlığınıza bildirmiş olduğumuz Bulgar plakalı taşıtlar tarafından sunulan UBAK belgelerinin gümrük personelince birer fotokopisinin alınması uygulamasına devam edilmesi önem arz etmektedir. Bulgar taşımacıların belge fotokopilerini gümrük otoritelerinize sunmaları konusunda da Bulgar makamları ayrıca uyarılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Ahmet GÜNER
Bakan a.
Genel Müdür V.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc